Tạp chí khảo cổ học số 3/2010

Tạp chí khảo cổ học số 3/2010

 

 

Số chuyên đề Tiền Thăng Long - Hà Nội Mục lục

1. Những dấu tích xưa nhất của con người trên mảnh đất Hà Nội ngày nay/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.3-20

2. Thời đại đồ Đá ở Hà Nội/Trình Năng Chung.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.21-32

3. Kinh đô Cổ Loa trong lịch sử/Lại Văn Tới.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.33-45

4. Thành luỹ, chiến tranh và chính trị tập trung: qua kết quả khai quật luỹ - hào thành Trung (Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội)/Nam C. Kim, Lại Văn Tới, Trịnh Hoàng Hiệp.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.46-61

5. Hà Nội trong bối cảnh các nhà nước sơ khai/Nguyễn Phúc Cần, Trịnh Sinh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.62-74

6. Vài nhận xét về những chiếc trống đồng Đông Sơn ở Hà Nội/Trịnh Sinh, Vũ Thuý Hạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.75-92

7. Di tích văn hoá Đông Sơn và quá trình chinh phục vùng đồng bằng trũng Hà Nội/Lê Kim Tước, Trịnh Sinh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.93-106

8. Khai quật di tích cố đô Hoa Lư năm 2009 - 2010: kết quả và vấn đề/Nguyễn Văn Đoàn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.107-133

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3178945
Số người đang online: 8