Tạp chí khảo cổ học số 3/2010

Tạp chí khảo cổ học số 3/2010

 

 

Số chuyên đề Tiền Thăng Long - Hà Nội Mục lục

1. Những dấu tích xưa nhất của con người trên mảnh đất Hà Nội ngày nay/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.3-20

2. Thời đại đồ Đá ở Hà Nội/Trình Năng Chung.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.21-32

3. Kinh đô Cổ Loa trong lịch sử/Lại Văn Tới.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.33-45

4. Thành luỹ, chiến tranh và chính trị tập trung: qua kết quả khai quật luỹ - hào thành Trung (Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội)/Nam C. Kim, Lại Văn Tới, Trịnh Hoàng Hiệp.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.46-61

5. Hà Nội trong bối cảnh các nhà nước sơ khai/Nguyễn Phúc Cần, Trịnh Sinh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.62-74

6. Vài nhận xét về những chiếc trống đồng Đông Sơn ở Hà Nội/Trịnh Sinh, Vũ Thuý Hạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.75-92

7. Di tích văn hoá Đông Sơn và quá trình chinh phục vùng đồng bằng trũng Hà Nội/Lê Kim Tước, Trịnh Sinh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.93-106

8. Khai quật di tích cố đô Hoa Lư năm 2009 - 2010: kết quả và vấn đề/Nguyễn Văn Đoàn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.107-133

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793318
Số người đang online: 14