Tạp chí khảo cổ học số 3/2010

Tạp chí khảo cổ học số 3/2010

 

 

Số chuyên đề Tiền Thăng Long - Hà Nội Mục lục

1. Những dấu tích xưa nhất của con người trên mảnh đất Hà Nội ngày nay/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.3-20

2. Thời đại đồ Đá ở Hà Nội/Trình Năng Chung.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.21-32

3. Kinh đô Cổ Loa trong lịch sử/Lại Văn Tới.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.33-45

4. Thành luỹ, chiến tranh và chính trị tập trung: qua kết quả khai quật luỹ - hào thành Trung (Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội)/Nam C. Kim, Lại Văn Tới, Trịnh Hoàng Hiệp.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.46-61

5. Hà Nội trong bối cảnh các nhà nước sơ khai/Nguyễn Phúc Cần, Trịnh Sinh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.62-74

6. Vài nhận xét về những chiếc trống đồng Đông Sơn ở Hà Nội/Trịnh Sinh, Vũ Thuý Hạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.75-92

7. Di tích văn hoá Đông Sơn và quá trình chinh phục vùng đồng bằng trũng Hà Nội/Lê Kim Tước, Trịnh Sinh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.93-106

8. Khai quật di tích cố đô Hoa Lư năm 2009 - 2010: kết quả và vấn đề/Nguyễn Văn Đoàn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.107-133

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3538730
Số người đang online: 4