Tạp chí Khảo cổ học số 3/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 3/2009

 

 

Số chuyên đề Hang Con Moong Mục lục

1. Di sản văn hóa hang Con Moong/Tống Trung Tín.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.3-6

2. Cấu trúc địa chất và đặc điểm Karst vùng Cúc Phương/Phạm Văn Quang.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.7-13

3. Đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Cúc Phương/Trương Quang Bích, Đỗ Tự Lập, Lê Trọng Đạt, Nguyễn Mạnh Cường.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.14-21

4.Kết quả phân tích bào tử phấn hoa di chỉ hang Con Moong/Nguyễn Thị Mai Hương, Phạm Văn Hải.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.22-27

5. Nghiên cứu di cốt người cổ ở hang Con Moong/Nguyễn Lân Cường.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.28-34

6. Di chỉ Hang Cong Moong: tư liệu khảo sát và nhận thức/Nguyễn Khắc Sử.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.35-45

7. Thám sát di chỉ Hang Lai (Thanh Hóa)/Phạm Thanh Toàn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.46-51

8. Nghiên cứu thạch học công cụ đá hang Con Moong/Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Khắc Sử.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.52-61

9. Hệ thống các di tích hang động ở Vườn Quốc gia Cúc Phương/Bùi Văn Liêm, Nguyễn Sơn Ka.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.62-70

10. Quy hoạch bảo vệ di sản Hang Con Moong/Viện Đình Lưu.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.71-74

11. Vườn Quốc gia Cúc Phương với công tác bảo vệ di sản văn hóa/Trương Quang Bích, Đỗ Văn Lập.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.75-81

CỔ TIỀN HỌC

Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.82-83

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  
Viện Khảo cổ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Khảo cổ học cùng toàn thể quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu tới dự buổi Tọa đàm khoa học: "...
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 259 tr + 151tr phụ lục (bản ảnh và bản vẽ)
- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko - Nxb: Khoa học xã hội - 2016 -  Khổ sách: 14 x 26 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4152534
Số người đang online: 7