Tạp chí Khảo cổ học số 3 - 2022

VIỆN HÀN LÂM  KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM     

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

     

Khảo cổ học

MỤC LỤC  

Trang

 

6 số một năm - 3/2022 (237)

 

 
TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
NGUYỄN LÂN CƯỜNG
Nghiên cứu những bộ xương người cổ khai quật năm 2019 tại Hang C6-1, Krông Nô (Đắk Nông)
3  
BÙI VĂN LIÊM, NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Trống đồng Kính Hoa II
21  
LÊ CẢNH LAM, TRƯƠNG ĐẮC CHIẾN
Ứng dụng các phương pháp khoa học tự nhiên nghiên cứu khuôn đúc trống đồng Luy Lâu (Bắc Ninh)                                             
34  
NGUYỄN HỮU MẠNH, NGUYỄN HOÀNG BÁCH LINH
Kiến trúc hố thiêng trong nền móng đền tháp Champa và Óc Eo
44  
ĐINH BÁ HÒA
Nghiên cứu các lò gốm cổ Champa ở Bình Định
66  
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG CÔNG HUY, NGUYỄN THỊ THỦY VÀ ĐÀO THỊ MAI HUYÊN
Tượng vua An Dương Vương ở đền Thượng             xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội)
74  
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Những giá trị đặc biệt của chuông đồng Bình Thuận đúc năm 1874
81  
LÊ XUÂN HƯNG, CAO THẾ TRÌNH, TRẦN QUANG THIỆN, NGUYỄN THỊ THỌ VÀ PANG KAO HA THÔNG
Phân tích thành phần một số mẫu tiền cổ ở Păng Tiêng, Lạc Dương (Lâm Đồng) bằng kỹ thuật huỳnh quang tia X và các phương pháp thống kê
89  
   
   
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES    
         INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY    

Archaeology

CONTENTS  Page  

6 Editions p.a - 3/2022 (237)

   
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
NGUYỄN LÂN CƯỜNG
Reaserch on human bones excavated in 2019 from C6-1 Cave, Krông Nô (Đắk Nông)
3  
BÙI VĂN LIÊM, NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Bronze drum Kính Hoa II
21  
LÊ CẢNH LAM, TRƯƠNG ĐẮC CHIẾN
Application of natural science methods to the research on molds for making Luy Lâu bronze drums (Bắc Ninh)                                              
34  
NGUYỄN HỮU MẠNH, NGUYỄN HOÀNG BÁCH LINH Architecture of holy holes in Champa and Óc Eo temples 44  
ĐINH BÁ HÒA
Research on Champa ceramics - making kilns in Bình Định
66  
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG CÔNG HUY, NGUYỄN THỊ THỦY AND ĐÀO THỊ MAI HUYÊN
Statue of King An Dương at Thượng temple, Cổ Loa commune, Đông Anh  district (Hà Nội)
74  
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Special values of Bình Thuận bell cast in 1874
81  
LÊ XUÂN HƯNG, CAO THẾ TRÌNH, TRẦN QUANG THIỆN, NGUYỄN THỊ THỌ AND PANG KAO HA THÔNG
Analysis of the composition of some ancient coin samples in Păng Tiêng village Lạc Dương district, (Lâm Đồng) by X-ray fluorescence technique and statistical methods
89  
   

Thư viện

- Tác giả: George Soulie De Morant - Nxb: Mỹ Thuật - Năm xb: 2023 - Số trang: 381tr - Khổ: 16 x 24 cm - Bìa: bìa mềm
- Tác giả: Đỗ Trường Giang, Đổng Thành Danh, Bá Minh Truyền - Nxb: Thế Giới - Năm xb: 2021 - Số trang: 527tr - Khổ: 16 x 24 cm - Bìa: bìa mềm
- Tác giả: Viên Như - Nxb: Hồng Đức - Năm xb: 2022 - Số trang: 335tr - Khổ: 16 x 24 cm - Bìa: bìa mềm
- Tác giả: Vũ Huyễn Trang - Nxb: Thế giới - Năm xb: 2022 - Số trang: 266 - Khổ: 16 x 24 cm - Bìa: bìa mềm
- Tác giả: Marcel Bernanose - Nxb: Mỹ Thuật -Năm xb: 2023 - Số trang: 238 - Khổ: 16 x 24 cm - Bìa: bìa mềm
- Tác giả: Đại úy hải quân Francis Garnier, Nguyễn Minh dịch và chú giải - Nxb: Đại học Sư phạm - Năm xb: 2023 - Số trang: 848 - Khổ: 18.5 x 26.5...
- Tác giả: Trần Minh Nhựt - Nxb: Dân Trí -Năm xb: 2022 - Số trang: 261 - Khổ: 20.5 x 27.5 cm - Bìa: mềm
- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - Số trang: 752 tr - Khổ sách: 16x24tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 522 tr - Khổ sách: 16x24tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7571508
Số người đang online: 17