Tạp chí Khảo cổ học số 3 - 2021

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
   
VIỆN KHẢO CỔ HỌC    
Khảo cổ học  
MỤC LỤC
 Trang
6 số một năm - 3/2021 (231)  
TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
 
 
BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ
Nguyễn Ngọc Quý, Thái Thị Ngọc Hân,  Thân Thị Hằng
 
 
 
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
 
 
TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732, Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
PHẠM THANH SƠN, LƯƠNG THỊ DUYÊN VÀ LÔI THỊ HUỆ
Mối quan hệ nguồn gốc giữa văn hóa Bắc Sơn và kỹ nghệ Ngườm qua địa điểm Hang Ốc (Thái Nguyên)
 
 
 
 
3
NGUYỄN VĂN MẠNH, THÂN VĂN TIỆP VÀ NGUYỄN ANH TUẤN
Khai quật di tích Gò Me - Gò Sành (An Giang)
 
 
17
ĐẶNG HỒNG SƠN, NGUYỄN QUỐC LƯƠNG VÀ NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN
Di tích khảo cổ học Cúc Bồ huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
 
 
 
33
BÙI VĂN HÙNG
Đồ gốm men ngọc thời Nam Tống (Trung Quốc) phát hiện tại địa điểm 62 - 64 Trần Phú (Hà Nội)
 
 
46
LÊ ĐÌNH PHỤNG
Mối quan hệ văn hóa Champa - Óc Eo trong lịch sử
 
58
TỐNG TRUNG TÍN
Nhóm hiện vật sứ trắng thời Lý đáng chú ý tại Bảo tàng An Biên (Hải Phòng)
 
 
67
VÕ THỊ ÁNH TUYẾT
Hội quán Trung Hoa ở Hội An, tỉnh Quảng Nam
 
74
NGÔ MINH HÙNG, HOÀNG MINH PHÚC
Chùa Phật tổ - Cà Mau công trình kiến trúc tiêu biểu của người Việt ở Nam Bộ
 
 
87
Vĩnh biệt họa sĩ tài danh Hà Nguyên Điểm 96
 Giới thiệu sách 97
 
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY
Archaeology  
CONTENTS
 
Page
6 Editions p.a - 3/2021 (231)  
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
 
 
EDITION AND ADMINISTRATION
Nguyễn Ngọc Quý Thái Thị Ngọc Hân Thân Thị Hằng
 
 
 
 
 
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
 
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732, Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
PHẠM THANH SƠN, LƯƠNG THỊ DUYÊN AND LÔI THỊ HUỆ
Relationship between Bắc Sơn culture and Ngườm industry from Ốc cave site (Thái Nguyên province)
 
 
 
 
3
NGUYỄN VĂN MẠNH, THÂN VĂN TIỆP AND NGUYỄN ANH TUẤN
Excavation at Gò Me - Gò Sành site (An Giang province)
 
 
17
ĐẶNG HỒNG SƠN, NGUYỄN QUỐC LƯƠNG AND NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN
Cúc Bồ archaeological site, Ninh Giang district, Hải Dương province
 
 
 
33
BÙI VĂN HÙNG
Chinese song - period celadon ceramics found from 62 - 64 Trần Phú site ( Hà Nội)
 
 
46
LÊ ĐÌNH PHỤNG
Relationship between Champa and Óc Eo cultures in history
 
58
TỐNG TRUNG TÍN
Noticeable group of Lý - period white porcelain artifacts in An Biên Museum (Hải Phòng)
 
 
67
VÕ THỊ ÁNH TUYẾT
Chinese communal houses in Hội An, Quảng Nam province
 
 
74
NGÔ MINH HÙNG, HOÀNG MINH PHÚC
Phật Tổ - Cà Mau pagoda a typical architectural construction of Việt people in the South of Việt Nam
 
 
87
Partng forever from the talented artist Hà Nguyên Điểm 96
Book Recommendation 97

Thư viện

- Tác giả: Hoàng Anh Tuấn - Nxb: Hà Nội - 2019 - Số trang: 707 tr - Khổ sách: 16x24cm
Tác giả: Nguyễn Khắc Phục Xuất bản: Hà Nội :  Năm XB: 2019 Số trang: 602
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh (chủ biên) Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang: 824 Kích...
- Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc (cb) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 948tr
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 804 tr
- Tác giả: Nguyễn Duy Chính (dịch và chú giải) - Nxb: Hà Nội - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 1079 tr
- Tác giả: Phạm Hoàng Quân - Nxb: Văn hóa - văn nghệ - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 209 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Thanh Niên- 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 475 tr
- Tác giả: Minh Đường - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2010 -  Khổ sách: 19 x 27 cm - Số trang: 362 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4930704
Số người đang online: 7