Tạp chí Khảo cổ học số 2/2015

Tạp chí Khảo cổ học số 2/2015

 

 

 

 

 

   

 

   

 

KHẢO CỔ HỌC

Mục Lục

 

6 số một năm – số 2/2015 (194)

Trang

 
TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Gia Đối

 

 

 

 

 

TRÌNH BÀY BÌA

Thân Thị Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

61 - Phan Chu Trinh – Hà Nội

Tel: 04. 9330732, Fax: 04. 9331607

Email: tapchikhaoco@gmail.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐINH HỒNG HẢI, BÙI HUY VỌNG

Từ mộ Pộ Mo đến biểu tượng người có sừng ở hang Đồng Nội: Một nghiên cứu "khảo cổ học nhân văn"

3

NGUYỄN NGỌC QUÝ, TRẦN QUÝ THỊNH

Đặc trưng phân bố các di tích khảo cổ tiền sử và sở sử ở Khánh Hòa

15

TRẦN QUÝ THỊNH, NGUYỄN NGỌC QUÝ

Không gian phân bố các di tích thời tiền sử và sơ sử ở tỉnh Đồng Nai

27

TRÌNH NĂNG CHUNG

Thạp đồng Đông Sơn trong mối quan hệ với thạp đồng ở Nam Trung Quốc

35

HOÀNG THÚY QUỲNH, BÙI VĂN LIÊM

Loại hình mộ chum Việt Nam qua nghiên cứu các giai đoạn phát triển và khu vực phân bố

47

NGUYỄN MINH KHANG

Một số phế tích kiến trúc và hiện vật của nhóm Đền tháp ở Hòa Lai ở Ninh Thuận

58

TRẦN ANH DŨNG

Khai quật chùa Lang Đạo lần thứ nhất

66

TRẦN VĂN BẢO

Những mộ cổ ở Lâm Đồng và vấn đề chủ nhân

85

Thông tin hoạt động Khảo cổ học

Giới thiệu sách

 

97

98

 

 

 

 

VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

 

 

INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY

 

 

 

Archaeology

contents

 

6 Editions p.a - 2/2015 (194)

Page

EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối

 

 

 

 

COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL BOARD

61-Phan Chu Trinh – Hà Nội

Tel: 04. 9330732, Fax: 04. 9331607

Emai: tapchikhaoco@gmail.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

ĐINH HỒNG HẢI, BÙI HUY VỌNG

From Pộ Mo’s hat to the symbol of human face with horn at Đồng Nội Cave: A study of “humane archaeology”

3

NGUYỄN NGỌC QUÝ, TRẦN QUÝ THỊNH

15

Distributive characteristics of pre/protohistoric sites in Khánh Hòa province

 

TRẦN QUÝ THỊNH, NGUYỄN NGỌC QUÝ

Distributive space of pre/protohistoric sites in Đồng Nai province

27

TRÌNH NĂNG CHUNG

Đông Sơn-culture bronze tubular jars (thạp) in relation to those from south China

35

HOÀNG THÚY QUỲNH, BÙI VĂN LIÊM

Types of jar burials in Việt Nam from the research into various development stages and distributive areas

47

 

NGUYỄN MINH KHANG

Some architectural ruins and artifacts of Hòa lai stupa/temple group in Ninh thuận province

58

TRẦN ANH DŨNG

The first excavation of Làng Đạo Pagoda site

66

TRẦN VĂN BẢO

Ancient cemeteries in Lâm Đồng province and the problem of their owners

85

 

 

R Information of Archaeological Activities

R Book Recommendation

97

98

 

 
 
 
Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2924133
Số người đang online: 4