Tạp chí khảo cổ học số 2/2011

Tạp chí khảo cổ học số 2/2011

 

 

Mục lục

1. Vài nét về cổ khí hậu và môi trường thời đại Đá cũ Bắc Việt Nam/Nguyễn Khắc Sử.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.3-14

2. Các loại hình mộ táng và phương thức chôn cất của cư dân tiền – sơ sử trên các hải đảo ven biển miền Nam Việt Nam/Nguyễn Trung Chiến- Lê Hải Đăng.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.15-33

3. Kỹ thuật tạo hoa văn trên đồ gốm Phùng Nguyên/Bùi Thu Phương.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.34-42
                          
4. Văn hoá Sa Huỳnh ở Bình Định - một chặng đường nghiên cứu/Đinh Bá Hoà.- Nghiên cứu Lịch Sử, 2011, số 2.- Tr.43-50

5. Về những hiện vật đất nung hình tháp phát hiện ở Mỹ Thành (Phù Mỹ, Bình Định)/Nguyễn Hồng Kiên.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.51-55

6. Một vài suy nghĩ về chức năng và biểu tượng của bệ thờ Vân Trạch Hoà/Ngô Văn Doanh.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.56-67

7. Tiền tệ Phù Nam/Lương Ninh.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.68-76

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

 8. Một số giả thuyết khai thác thông tin từ nghiên cứu mảnh tước/Phạm Thanh Sơn.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.77-85

 9. Kỹ thuật bảo quản hiện vật sắt khảo cổ bằng phương pháp nung trong môi trường khử Hydro/Lê Cảnh Lam - Nguyễn Việt.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.86-92

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2924129
Số người đang online: 4