Tạp chí khảo cổ học số 2/2011

Tạp chí khảo cổ học số 2/2011

 

 

Mục lục

1. Vài nét về cổ khí hậu và môi trường thời đại Đá cũ Bắc Việt Nam/Nguyễn Khắc Sử.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.3-14

2. Các loại hình mộ táng và phương thức chôn cất của cư dân tiền – sơ sử trên các hải đảo ven biển miền Nam Việt Nam/Nguyễn Trung Chiến- Lê Hải Đăng.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.15-33

3. Kỹ thuật tạo hoa văn trên đồ gốm Phùng Nguyên/Bùi Thu Phương.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.34-42
                          
4. Văn hoá Sa Huỳnh ở Bình Định - một chặng đường nghiên cứu/Đinh Bá Hoà.- Nghiên cứu Lịch Sử, 2011, số 2.- Tr.43-50

5. Về những hiện vật đất nung hình tháp phát hiện ở Mỹ Thành (Phù Mỹ, Bình Định)/Nguyễn Hồng Kiên.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.51-55

6. Một vài suy nghĩ về chức năng và biểu tượng của bệ thờ Vân Trạch Hoà/Ngô Văn Doanh.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.56-67

7. Tiền tệ Phù Nam/Lương Ninh.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.68-76

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

 8. Một số giả thuyết khai thác thông tin từ nghiên cứu mảnh tước/Phạm Thanh Sơn.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.77-85

 9. Kỹ thuật bảo quản hiện vật sắt khảo cổ bằng phương pháp nung trong môi trường khử Hydro/Lê Cảnh Lam - Nguyễn Việt.- Khảo cổ học, 2011, số 2.- Tr.86-92

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793314
Số người đang online: 14