Tạp chí khảo cổ học số 2/2010

Tạp chí khảo cổ học số 2/2010

 

 

Mục lục

1. Truyền thống và đổi mới trong văn hóa tiền sử Việt Nam/Nguyễn Khắc Sử.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.3-12

2. Thời tiền - sơ sử trên các hải đảo vùng ven biển Kiên Giang qua phát hiện khảo cổ học năm 2008.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.13-24

3. Di tích Pá Màng (Sơn La) - Tư liệu và nhận thức/Hà Văn Phùng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.25-34

4. Tìm hiểu diễn biến của nhóm phác vật và công cụ mài ở di chỉ Lung Leng (Kon Tum)/Lê Hải Đăng, Lê Cảnh Lam.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.35-51

5. Khai quật di tích chùa Nậm Dầu (Hà Giang)/Trần Anh Dũng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.52-63

6. Những gợi mở từ hai dòng chữ Hán khắc trên bệ tượng Bồ Tát Quan Âm nghìn mắt nghìn tay chùa Bút Tháp/Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Doãn Minh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.64-70

7. Hệ thống đàn miếu tại kinh đô Huế/Phan Thanh Hải.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.71-86

8. Các đới bờ ven biển và một số dẫn liệu về địa môi trường khu vực nam Trung bộ Việt Nam/Nguyễn Quang Miên.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.87-97

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH


 

 

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2924116
Số người đang online: 5