Tạp chí khảo cổ học số 2/2010

Tạp chí khảo cổ học số 2/2010

 

 

Mục lục

1. Truyền thống và đổi mới trong văn hóa tiền sử Việt Nam/Nguyễn Khắc Sử.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.3-12

2. Thời tiền - sơ sử trên các hải đảo vùng ven biển Kiên Giang qua phát hiện khảo cổ học năm 2008.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.13-24

3. Di tích Pá Màng (Sơn La) - Tư liệu và nhận thức/Hà Văn Phùng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.25-34

4. Tìm hiểu diễn biến của nhóm phác vật và công cụ mài ở di chỉ Lung Leng (Kon Tum)/Lê Hải Đăng, Lê Cảnh Lam.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.35-51

5. Khai quật di tích chùa Nậm Dầu (Hà Giang)/Trần Anh Dũng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.52-63

6. Những gợi mở từ hai dòng chữ Hán khắc trên bệ tượng Bồ Tát Quan Âm nghìn mắt nghìn tay chùa Bút Tháp/Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Doãn Minh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.64-70

7. Hệ thống đàn miếu tại kinh đô Huế/Phan Thanh Hải.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.71-86

8. Các đới bờ ven biển và một số dẫn liệu về địa môi trường khu vực nam Trung bộ Việt Nam/Nguyễn Quang Miên.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 2.- Tr.87-97

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH


 

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793287
Số người đang online: 15