Tạp chí Khảo cổ học số 2/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 2/2009

 

 

Tạp chí tiếp tục cập nhật những tin tức đầu năm 2009.  Mời độc giả đón đọc số tiếp theo của tạp chí sẽ ra mắt trong năm 2009. Mục lục

1. Các di tích công xưởng Tây Nguyên với khảo cổ học lý thuyết/Nguyễn Khắc Sử.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 2.- Tr.3-14

2. Về những chiếc thố đồng Đông Sơn/Phạm Quốc Quân.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 2.- Tr.15-19

3. Kết quả nghiên cứu vải trong văn hóa Đông Sơn tại di tích Đông Xá (Hưng Yên) trong hợp tác khoa học Việt Nam - Úc lần thứ nhất/Judith Cameron, P. Bellwood, Bùi Văn Liêm, Nguyễn Việt.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 2.- Tr.20-25

4. Mộ Tày cổ Pù Quân - Heo Uẩn (Nà Hang, Tuyên Quang)/Trình Năng Chung, Phạm Như Hồ.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 2.- Tr.26-40

5. Linga - Yoni tại di tích Cát Tiên (Lâm Đồng)/Lê Đình Phụng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 2.- Tr.41-54

6. Hai sắc phong thời Quang Trung mới được phát hiện ở Thừa Thiên - Huế/Lê Thị Toán, Lê Thiện Gia.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 2.- Tr.55-61

KHẢO CỔ HỌC LIÊN NGÀNH

7. Kết quả phân tích thạch học ở di chỉ Lung Leng (Kon Tum)/Lê Hải Đăng, Lê Cảnh Lam.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 2.- Tr.62-79

8. Xác định tuổi mẫu gốm bằng phương pháp nhiệt huỳnh quang tại Phòng Thí nghiệm Viện Khảo cổ học/Nguyễn Quang Miên, Bùi Văn Loát, Thái Khắc Định.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 2.- Tr.80-92

TƯ LIỆU CỔ TIỀN HỌC

9. Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 2.- Tr.93-94

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793337
Số người đang online: 13