Tạp chí Khảo cổ học số 1/2015

Tạp chí Khảo cổ học số 1/2015

VIỆN HÀNLÂM                                 KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

 

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

 

 

 

 

 

KHẢO CỔ HỌC

MỤC LỤC

 

6 số một năm – số 1/2015 (193)

Trang

 
TỔNG BIÊN TẬP
Tống Trung Tín
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Gia Đối

 

 

 

 

 

TRÌNH BÀY BÌA

Thân Thị Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

61 - Phan Chu Trinh – Hà Nội

Tel: 04. 9330732, Fax: 04. 9331607

Email: tapchikhaoco@gmail.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

LÊ HỒNG ANH

Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

3

 

NGUYỄN KHẮC SỬ, NGUYỄN GIA ĐỐI

Hệ thống các di tích thời đại Đá cũ khu vực thượng du sông Ba

 7

NGUYỄN QUANG MIÊN, LƯU VĂN DU

Di tích thời đại Đá cũ ở Đồng Nai: Tư liệu và nhận thức

20

LƯU THỊ PHƯƠNG LAN, NGUYỄN THANH DUNG

Độ từ cảm và cổ khí hậu Hang Mòi, Tràng An, Ninh Bình

33

LÊ HẢI ĐĂNG, NGUYỄN ANH TUẤN, A.KANDYBA

Khai quật di chỉ hang Diêm (Thanh Hóa) năm 2013

39

PHAN THANH TOÀN

Hệ thống các di chỉ xưởng chế tác rìu đá ở thượng du sông Ba

48

TRỊNH SINH, NGUYỄN THỊ HẢO

Phân loại và định niên đại những trống đồng lưu giữ ở Bảo tàng tỉnh Sơn La

60

NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

So sánh hệ thống lũy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với Trường Lũy (Quảng Ngãi- Bình Định)

77

LÊ ĐÌNH PHỤNG, NGUYỄN VĂN MẠNH, THÂN VĂN TIỆP

Khai quật thành Nà Lữ (Hòa An- Cao Bằng)

87

 

VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

 

 

INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY

 

 

 

Archaeology

contents

 

6 Editions p.a - 1/2015 (193)

Page

EDITOR-IN-CHIEF
Tống Trung Tín
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối

 

 

 

 

COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL BOARD

61-Phan Chu Trinh – Hà Nội

Tel: 04. 9330732, Fax: 04. 9331607

Emai: tapchikhaoco@gmail.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

LÊ HỒNG ANH

Lê Hồng Anh, member of the Politburo, standing secretariat of the CPV Central Committee, made a speech at the Conference for summarizing the 2014 work and deploying the   tasks of the Việt Nam Academy of Social Sciences in 2015

3

NGUYỄN KHẮC SỬ, NGUYỄN GIA ĐỐI

   7

The System of Paleolithic Sites on Highlands of Ba river

 

NGUYỄN QUANG MIÊN, LƯU VĂN DU

Paleolithic Sites in Đồng Nai: Data and Perception

20

LƯU THỊ PHƯƠNG LAN, NGUYỄN THANH DUNG

Magnetic Susceptibility and Ancient Climate at Hang Mòi, Tràng An, Ninh Bình

33

LÊ HẢI ĐĂNG, NGUYỄN ANH TUẤN, A. KANDYBA

Excavation at Hang Diêm (Thanh Hóa) in 2013

39

 

PHAN THANH TOÀN

System of Workshops for Making Stone Axes in the on Highlands of Ba river

48

TRỊNH SINH, NGUYỄN THỊ HẢO

Clasification and Dating of Bronze Drums kept in Provincial Museum of Son La                                                                                    

60

NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

Comparative study between the Ky Anh rampart (Hà Tĩnh province) and the Trường Lũy (Quảng Ngãi- Bình Định)

77

 

 

LÊ ĐÌNH PHỤNG, NGUYỄN VĂN MẠNH, THÂN VĂN TIỆP

Community Organization Forms of the Linguistic-ethnic groups Mon-Khmer in Việt Nam

87

       

 

 

 

 Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2924178
Số người đang online: 3