Tạp chí Khảo cổ học số 1/2013

Tạp chí Khảo cổ học số 1/2013

 

 

 

Mục lục Tạp chí Khảo cổ học số 1/2013

 

 

MỤC LỤC

 

Trang

NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG

3

Công cụ ghè đẽo lớp trên và lớp dưới di chỉ Lung Leng

 

NGUYỄN THỊ THÚY, NGUYỄN CHIỀU và nnk

Kết quả khai quật di chỉ Thạch Lạc từ năm 2003 đến năm 2005

12

BÙI VĂN LIÊM

Di chỉ Bản Khạt (Thanh Hóa)

23

ĐẶNG VĂN THẮNG, HÀ THỊ SƯƠNG

35

Trung tâm tôn giáo Óc Eo - Ba Thê (An Giang)

 

PHẠM LÊ HUY

60

Nhân thọ xá lợi tháp và văn bia tháp Xá Lợi mới phát hiện tại Bắc Ninh

 

BÙI VĂN HIẾU

80

Khái lược về móng cột thời Lý qua tài liệu khảo cổ học

 

GIỚI THIỆU SÁCH : Di sản văn hóa Chăm

 

Thông tin họat động khảo cổ học

Giới thiệu sách

95

 

97

99

 

Contents

 

Page

NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG

3

Chipped stone tools from upper and lower layers of Lung Leng site

 

NGUYỄN THỊ THÚY, NGUYỄN CHIỀU

    12

Results of the excavations at Thạch Lạc site from 2003 to 2005

 

BÙI VĂN LIÊM

23

    Bản Khạt site (Thanh Hóa province)

 

ĐẶNG VĂN THẮNG, HÀ THỊ SƯƠNG

35

      Religious centre of Óc Ec – Ba Thê (An Giang province)

 

PHẠM LÊ HUY

60

The stele of Xá Lợi tower recently found in Bắc Ninh province

 

BÙI VĂN HIẾU

80

 Summary of the Lý-period pillar bases through archaeoligical data

 

Introduction: Heritage of Chăm culture

95

 

 Book Recommendation

97

99

 

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: PGS.TS. Trình Năng Chung (chủ biên) - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 570 trang - Hình thức bìa: bìa cứng
- Tác giả: Đặng Việt Thủy, Giang Tuyết Minh - Nxb: Quân đội nhân dân - 2009 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 363 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Cương - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2006 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 310 tr
- Tác giả: Đặng Phúc Tinh - Hoàng Lan - Nxb: Thế Giới -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 238 tr
Sách Mộ cổ Nam Bộ của PGS. TS. Phạm Đức Mạnh (Giảng viên cao cấp Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Hồ Tiến Duật - Nxb: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 441 tr
Bộ sách do Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc tổ chức bản thảo, biên soạn nội dung...
- Tác giả: Ngô Văn Doanh - Nxb: Hội nhà văn - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 421 tr
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Nxb: Thế Giới - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 250 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4327901
Số người đang online: 4