Tạp chí khảo cổ học số 1/2012

Tạp chí khảo cổ học số 1/2012

 

 

Mục lục

1. Di chỉ Huổi Ca trong bối cảnh tiền sử thượng du sông Đà/Lê Hải Đăng.- Khảo cổ học, 2012, số 1.- Tr. 3-18

2. Khái luận khảo cổ học tiền sử khu vực vịnh Bái Tử Long/Trình Năng Chung.- Khảo cổ học, 2012, số 1.- Tr. 19-27

3. Di tích khảo cổ học Mỹ Lộc (Bình Dương): Tư liệu và nhận thức/Bùi Chí Hoàng.- Khảo cổ học, 2012, số 1.- Tr. 28-43

4. Thảm thực vật tiền sử - sơ sử Đông Nam Bộ qua phân tích bào tử phấn hoa/Phạm Đức Mạnh - Nguyễn Hồng Ân - Nguyễn Thị Mai Hương.- Khảo cổ học, 2012, số 1.- Tr. 44-53

5. Đồ gốm Champa 10 thế kỷ đầu Công nguyên từ tiếp cận khảo cổ học kỹ thuật và khảo cổ học xã hội/Lâm Mỹ Dung - Nguyễn Anh Thư.- Khảo cổ học, 2012, số 1.- Tr. 54-68

6. Gốm Việt Nam thời Lý/Bùi Minh Trí.- Khảo cổ học, 2012, số 1.- Tr. 69-74

7. Chùa Báo Ân (Gia Lâm - Hà Nội) trong hệ thống chùa thiền phái Trúc Lâm/Lê Đình Phụng.- Khảo cổ học, 2012, số 1.- Tr. 75-80

ĐỌC SÁCH VÀ THẢO LUẬN

8. Lý thuyết của Jared Diamond về sự sụp đổ của các xã hội và trường hợp Phù Nam/Đặng Ngọc Kính.- Khảo cổ học, 2012, số 1.- Tr. 81-87

TƯ LIỆU DỊCH

9. Mô hình mới hình thành con người hiện đại/A.P.Derevianko.- Khảo cổ học, 2012, số 1.- Tr. 88-94

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793306
Số người đang online: 11