Tạp chí khảo cổ học số 1/2011

Tạp chí khảo cổ học số 1/2011

 

 

Mục lục

1. Các hình thái kinh tế khai thác và cư trú của cư dân thời đại Đá mới ở bắc Việt Nam/Nguyễn Gia Đối.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.3-15

2. Khảo cổ học tiền sử An Giang và vấn đề nguồn gốc văn hoá Óc Eo/Phan Thanh Toàn.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.16-26

3. Sức sống Đông Sơn/Phạm Quốc Quân.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.27-30
                              
4. Thành Hồ (Phú Yên) qua hai mùa khai quật/Phạm Văn Triệu-Lê Đình Phụng.- Nghiên cứu Lịch Sử, 2011, số 1.- Tr.31-43

5. Chùa cổ Núi Man (Tuyên Quang) qua hai lần khai quật/Trần Anh Dũng.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.44-60

6. Di tích núi và đền Đồng Cổ (Thanh Hoá)- nhận thức từ cuộc khai quật năm 2007/Bùi Văn Liêm- Nguyễn Ngọc Quý.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.61-77

7. Bảo quản, bảo tồn di tích, di vật trong quá trình khai quật, nghiên cứu khảo cổ học và khả năng ứng dụng của nó trong điều kiện của khảo cổ học Việt Nam/Nguyễn Văn Anh.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.78-85

 8. Kết quả phân tích thành phần khoáng vật một số mẫu gồm Champa ở Quảng Nam/Nguyễn Anh Thư-Trần Thị Sáu.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.86-95

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793278
Số người đang online: 16