Tạp chí khảo cổ học số 1/2011

Tạp chí khảo cổ học số 1/2011

 

 

Mục lục

1. Các hình thái kinh tế khai thác và cư trú của cư dân thời đại Đá mới ở bắc Việt Nam/Nguyễn Gia Đối.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.3-15

2. Khảo cổ học tiền sử An Giang và vấn đề nguồn gốc văn hoá Óc Eo/Phan Thanh Toàn.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.16-26

3. Sức sống Đông Sơn/Phạm Quốc Quân.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.27-30
                              
4. Thành Hồ (Phú Yên) qua hai mùa khai quật/Phạm Văn Triệu-Lê Đình Phụng.- Nghiên cứu Lịch Sử, 2011, số 1.- Tr.31-43

5. Chùa cổ Núi Man (Tuyên Quang) qua hai lần khai quật/Trần Anh Dũng.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.44-60

6. Di tích núi và đền Đồng Cổ (Thanh Hoá)- nhận thức từ cuộc khai quật năm 2007/Bùi Văn Liêm- Nguyễn Ngọc Quý.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.61-77

7. Bảo quản, bảo tồn di tích, di vật trong quá trình khai quật, nghiên cứu khảo cổ học và khả năng ứng dụng của nó trong điều kiện của khảo cổ học Việt Nam/Nguyễn Văn Anh.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.78-85

 8. Kết quả phân tích thành phần khoáng vật một số mẫu gồm Champa ở Quảng Nam/Nguyễn Anh Thư-Trần Thị Sáu.- Khảo cổ học, 2011, số 1.- Tr.86-95

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2924111
Số người đang online: 5