Tạp chí Khảo cổ học số 1/2010

Tạp chí Khảo cổ học số 1/2010

 

 

Mục lục

1. Nhóm di tích Hòn Ngò - Núi Hứa (Quảng Ninh) trong tiền sử và sơ sử vùng ven biển Đông Bắc/Đào Quý Cảnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.3-18

2. Phân bố dân cư và các hình thái kinh tế của cư dân văn hóa Hạ Long/Nguyễn Gia Đối.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.19-26

3. Các phức hệ di tích văn hóa thời tiền sử - cổ sử trên đất An Giang (Việt Nam)/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.27-56

4. Đồ gốm văn hóa Sa Huỳnh/Hoàng Thúy Quỳnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.57-73

5. Trang trí hình lá đề trên mái các di tích kiến trúc ở bắc Việt Nam/Ngô Thị Lan.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.74-90

6. Những cuộc điều tra và khai quật trong khu di tích đền Kiếp Bạc (Chí Linh-Hải Dương)/Nguyễn Khắc Minh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.91-99

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

7. Kỹ thuật bảo quản hiện vật sắt bằng phương pháp hóa học/Lê Cảnh Lam.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.100-109

CỔ TIỀN HỌC

8. Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.110-111

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  
Viện Khảo cổ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Khảo cổ học cùng toàn thể quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu tới dự buổi Tọa đàm khoa học: "...
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 259 tr + 151tr phụ lục (bản ảnh và bản vẽ)
- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko - Nxb: Khoa học xã hội - 2016 -  Khổ sách: 14 x 26 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4152594
Số người đang online: 4