Tạp chí Khảo cổ học số 1/2010

Tạp chí Khảo cổ học số 1/2010

 

 

Mục lục

1. Nhóm di tích Hòn Ngò - Núi Hứa (Quảng Ninh) trong tiền sử và sơ sử vùng ven biển Đông Bắc/Đào Quý Cảnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.3-18

2. Phân bố dân cư và các hình thái kinh tế của cư dân văn hóa Hạ Long/Nguyễn Gia Đối.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.19-26

3. Các phức hệ di tích văn hóa thời tiền sử - cổ sử trên đất An Giang (Việt Nam)/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.27-56

4. Đồ gốm văn hóa Sa Huỳnh/Hoàng Thúy Quỳnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.57-73

5. Trang trí hình lá đề trên mái các di tích kiến trúc ở bắc Việt Nam/Ngô Thị Lan.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.74-90

6. Những cuộc điều tra và khai quật trong khu di tích đền Kiếp Bạc (Chí Linh-Hải Dương)/Nguyễn Khắc Minh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.91-99

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

7. Kỹ thuật bảo quản hiện vật sắt bằng phương pháp hóa học/Lê Cảnh Lam.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.100-109

CỔ TIỀN HỌC

8. Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.110-111

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3296236
Số người đang online: 13