Tạp chí Khảo cổ học số 1/2010

Tạp chí Khảo cổ học số 1/2010

 

 

Mục lục

1. Nhóm di tích Hòn Ngò - Núi Hứa (Quảng Ninh) trong tiền sử và sơ sử vùng ven biển Đông Bắc/Đào Quý Cảnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.3-18

2. Phân bố dân cư và các hình thái kinh tế của cư dân văn hóa Hạ Long/Nguyễn Gia Đối.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.19-26

3. Các phức hệ di tích văn hóa thời tiền sử - cổ sử trên đất An Giang (Việt Nam)/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.27-56

4. Đồ gốm văn hóa Sa Huỳnh/Hoàng Thúy Quỳnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.57-73

5. Trang trí hình lá đề trên mái các di tích kiến trúc ở bắc Việt Nam/Ngô Thị Lan.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.74-90

6. Những cuộc điều tra và khai quật trong khu di tích đền Kiếp Bạc (Chí Linh-Hải Dương)/Nguyễn Khắc Minh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.91-99

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

7. Kỹ thuật bảo quản hiện vật sắt bằng phương pháp hóa học/Lê Cảnh Lam.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.100-109

CỔ TIỀN HỌC

8. Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 1.- Tr.110-111

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3461981
Số người đang online: 9