Tạp chí Khảo cổ học số 1/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 1/2009

 

 

Số đầu năm của tạp chí với nhiều tin tức mới. Mục lục

1. Viện KHXH Việt Nam 55 xây dựng và phát triển/Đỗ Hoài Nam.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.3-11

2. Di chỉ Vĩnh Yên trong hệ thống khảo cổ học tiền sử Khánh Hoà/Nguyễn Khắc Sử, Phan Thanh Toàn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.12-24

3. Di chỉ Đông Khối (Thanh Hoá) qua cuộc khai quật năm 2006/Nguyễn Chiều, Phạm Thanh Sơn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.25-44

4. Cổ Luỹ - Phú Thọ (Quảng Ngãi) trong bối cảnh văn hoá Champa nửa đầu thiên niên kỷ I Công nguyên/Lâm Mỹ Dung, Nguyễn Anh Thư.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.45-61

5. Khai quật tháp Dương Long (Bình Định)/Bùi Chí Hoàng, Nguyễn Quốc Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.62-84

6. Sứ Móng Cái dòng sứ Việt - Hoa bị lãng quên/Hoàng Xuân Chinh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.85-91

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

7. Loại hình học giai đoạn và phân loại mảnh tước/Nguyễn Trường Đông.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.92-98

TƯ LIỆU CỔ TIỀN HỌC

8. Các đơn vị đo tiền cổ/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.99-100

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2924126
Số người đang online: 4