Tạp chí Khảo cổ học số 1/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 1/2009

 

 

Số đầu năm của tạp chí với nhiều tin tức mới. Mục lục

1. Viện KHXH Việt Nam 55 xây dựng và phát triển/Đỗ Hoài Nam.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.3-11

2. Di chỉ Vĩnh Yên trong hệ thống khảo cổ học tiền sử Khánh Hoà/Nguyễn Khắc Sử, Phan Thanh Toàn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.12-24

3. Di chỉ Đông Khối (Thanh Hoá) qua cuộc khai quật năm 2006/Nguyễn Chiều, Phạm Thanh Sơn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.25-44

4. Cổ Luỹ - Phú Thọ (Quảng Ngãi) trong bối cảnh văn hoá Champa nửa đầu thiên niên kỷ I Công nguyên/Lâm Mỹ Dung, Nguyễn Anh Thư.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.45-61

5. Khai quật tháp Dương Long (Bình Định)/Bùi Chí Hoàng, Nguyễn Quốc Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.62-84

6. Sứ Móng Cái dòng sứ Việt - Hoa bị lãng quên/Hoàng Xuân Chinh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.85-91

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

7. Loại hình học giai đoạn và phân loại mảnh tước/Nguyễn Trường Đông.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.92-98

TƯ LIỆU CỔ TIỀN HỌC

8. Các đơn vị đo tiền cổ/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 1.- Tr.99-100

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793305
Số người đang online: 11