Tạp chí Khảo cổ học số 1 - 2017

bia_14_so_1_-_2017_copy_2.jpg
Tạp chí Khảo cổ học số 1 – 2017
Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
MỤC LỤC  

Trang

Lời Tòa soạn 3
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Phân tích so sánh phương thức cư trú, di chuyển và tổ chức kỹ thuật của người cổ ở Cán Tỷ và Đồi Thông
4
TRỊNH HOÀNG HIỆP, HÀ MẠNH THẮNG, TRƯƠNG HỮU NGHĨA, BÙI VĂN HÙNG, NGUYỄN THỊ THƯƠNG HIỀN, TRẦN PHI CÔNG
Kết quả khai quật di chỉ Thạch Lạc (Hà Tĩnh) năm 2014
29
NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Quy trình đúc trống đồng Đông Sơn theo hướng tiếp cận thực nghiệm dân tộc học - khảo cổ học
44
NGUYỄN TIẾN ĐÔNG
Di tích Cát Tiên (Lâm Đồng): Đặc trưng di tích và di vật
56
NGUYỄN VĂN CHUYÊN
Những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu các thương cảng cổ ven biển Bắc Trung Bộ Việt Nam
66
LÊ HẢI ĐĂNG
Tín ngưỡng người Thái Thanh Hóa và Nghệ An đối sánh với người Tày Đèn Hủa Phăn (Lào)
73
NGUYỄN ĐĂNG HIỆP PHỐ      
Tri thức địa phương của người Mạ trong canh tác rẫy ở vườn Quốc gia Cát Tiên
84
 Tin buồn 97
 Giới thiệu sách 98
contents

Page

Editor’s note 3
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Comparative analysis of settlement and relocation patterns and technical organization of ancient inhabitants at Cán Tỷ and Đồi Thông sites
4
TRỊNH HOÀNG HIỆP, HÀ MẠNH THẮNG, TRƯƠNG HỮU NGHĨA, BÙI VĂN HÙNG,NGUYỄN THỊ THƯƠNG HIỀN, TRẦN PHI CÔNG
Results of excavation at Thạch Lạc site (Hà Tĩnh province) in 2014
29
NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Process of casting Đông Sơn bronze drums with the approach of ethno-archaeological experiment
44
NGUYỄN TIẾN ĐÔNG
Cát Tiên site (Lâm Đồng province): site and artifact characteristics
56
 NGUYỄN VĂN CHUYÊN
Basic issues in research on ancient trade ports along the northern coast of Central Việt Nam
66
LÊ HẢI ĐĂNG
Cultural beliefs of Thái minorities in Thanh Hóa and Nghệ An provinces in comparison to Tay Deng minority in Hua Phan province (Laos)
73
NGUYỄN ĐĂNG HIỆP PHỐ
Local knowledge of Mạ minority in field cultivation in Cát Tiên National Garden
84
 Sad News  97
 Book Recommendation 98

Thư viện

- Tác giả: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 - Khổ sách: 19x27 cm - Số trang: 726 trang
- Tác giả: Huyền Quang, Xuân Khôi, Đạt Chí - Nxb: Hồng Đức - 2015 - Khổ sách: 13 x 20,5cm - Số trang: 187tr
- Tác giả: Phạm Đình Hổ, Nguyễn Án, người dịch: Trúc Khê - Nxb: Khoa học xã hội- 2016 - Khổ sách: 13 x 20,5cm - Số trang: 230 trang
- Tác giả: Đông Hào, Trương Sỹ Hùng, Hàn Khánh (dịch) - Nxb: Thế Giới - 2016 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - số trang: 281tr
- Tác giả: Phạm Hoàng Quân (dịch) -Nxb: Văn hóa - văn nghệ - 2017 - Số trang: 254tr - Khổ sách: 16 x 24 cm
Tác giả: TS. Nguyễn Công Việt Nhà xuất bản: Khoa học xã hội ấn hành, khổ 16cm x 24cm, Số trang: 554 trang, Hình thức bìa: cứng
Nhóm tác giả: Trần Đức Cường (chủ biên), Võ Sĩ Khải, Nguyễn Đức Nhuệ, Lê Trung Dũng
- Tác giả: Hội Nghiên cứu Đông Dương (Nguyễn Nghị - Nguyễn Thanh Long) dịch - Nxb: Trẻ - 2017 - Số trang: 51tr - Khổ sách: 15,5 x 23cm
- Tác giả: Hội Nghiên cứu Đông Dương (Nguyễn Nghị - Nguyễn Thanh Long) dịch - Nxb: Trẻ - 2017 - Số trang: 45tr - Khổ sách: 15,5 x 23cm

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 939348
Số người đang online: 2