Tạp chí Khảo cổ học số 1 - 2017

bia_14_so_1_-_2017_copy_2.jpg
Tạp chí Khảo cổ học số 1 – 2017
Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
MỤC LỤC  

Trang

Lời Tòa soạn 3
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Phân tích so sánh phương thức cư trú, di chuyển và tổ chức kỹ thuật của người cổ ở Cán Tỷ và Đồi Thông
4
TRỊNH HOÀNG HIỆP, HÀ MẠNH THẮNG, TRƯƠNG HỮU NGHĨA, BÙI VĂN HÙNG, NGUYỄN THỊ THƯƠNG HIỀN, TRẦN PHI CÔNG
Kết quả khai quật di chỉ Thạch Lạc (Hà Tĩnh) năm 2014
29
NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Quy trình đúc trống đồng Đông Sơn theo hướng tiếp cận thực nghiệm dân tộc học - khảo cổ học
44
NGUYỄN TIẾN ĐÔNG
Di tích Cát Tiên (Lâm Đồng): Đặc trưng di tích và di vật
56
NGUYỄN VĂN CHUYÊN
Những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu các thương cảng cổ ven biển Bắc Trung Bộ Việt Nam
66
LÊ HẢI ĐĂNG
Tín ngưỡng người Thái Thanh Hóa và Nghệ An đối sánh với người Tày Đèn Hủa Phăn (Lào)
73
NGUYỄN ĐĂNG HIỆP PHỐ      
Tri thức địa phương của người Mạ trong canh tác rẫy ở vườn Quốc gia Cát Tiên
84
 Tin buồn 97
 Giới thiệu sách 98
contents

Page

Editor’s note 3
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Comparative analysis of settlement and relocation patterns and technical organization of ancient inhabitants at Cán Tỷ and Đồi Thông sites
4
TRỊNH HOÀNG HIỆP, HÀ MẠNH THẮNG, TRƯƠNG HỮU NGHĨA, BÙI VĂN HÙNG,NGUYỄN THỊ THƯƠNG HIỀN, TRẦN PHI CÔNG
Results of excavation at Thạch Lạc site (Hà Tĩnh province) in 2014
29
NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Process of casting Đông Sơn bronze drums with the approach of ethno-archaeological experiment
44
NGUYỄN TIẾN ĐÔNG
Cát Tiên site (Lâm Đồng province): site and artifact characteristics
56
 NGUYỄN VĂN CHUYÊN
Basic issues in research on ancient trade ports along the northern coast of Central Việt Nam
66
LÊ HẢI ĐĂNG
Cultural beliefs of Thái minorities in Thanh Hóa and Nghệ An provinces in comparison to Tay Deng minority in Hua Phan province (Laos)
73
NGUYỄN ĐĂNG HIỆP PHỐ
Local knowledge of Mạ minority in field cultivation in Cát Tiên National Garden
84
 Sad News  97
 Book Recommendation 98

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Phạm Đức Anh - Nxb: Đại học Quốc Gia Hà Nội - 2015 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 306tr
- Tác giả: Claude Bourrin (Lưu Đình Tuân (dịch và chú) - Nxb: Thanh Niên - Khổ sách: 17x24cm - Số trang: 301 trang
"Trao đổi nghiệp vụ công tác thư viện năm 2017 của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam"
- Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dung - Nxb: Thế Giới -2017 - Khổ: 16 x 24 cm - Số trang: 467tr
- Tác giả: Đặng Văn Thắng (chủ biên) - Khổ sách:16 x 24cm - Số trang:430tr - Nxb: Đại học Quốc gia TP.HCM
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2016  Số trang: 718
"SỰ SINH THÀNH VIỆT NAM Bắt đầu từ những đám mấy huyền thoại. Tôi muốn bắt đầu việc trình bày lịch sử dân tộc tôi từ những mây mù của huyền thoại....
- Tác giả: Chu Đạt Quang - Dịch giả: Hà Văn Tấn - Khổ sách: 15,5 x 23 - Số trang: 160tr- 2017
- Tác giả: Nguyễn Khắc Sử (chủ biên) - Viện Khảo cổ học - Nxb: Khoa học xã hội, 2016 - Khổ sách: 16 x 24cm - số trang: 782 trang

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...
Tạp chí Khảo cổ học số 5.2015 Đọc thêm...
Tạp chí Khảo cổ học số 4/2015               Đọc thêm...
Sách Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2014 Đọc thêm...

61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 716674
Số người đang online: 4