Tạp chí Khảo cổ học số 1 - 2017

bia_14_so_1_-_2017_copy_2.jpg
Tạp chí Khảo cổ học số 1 – 2017
Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
MỤC LỤC  

Trang

Lời Tòa soạn 3
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Phân tích so sánh phương thức cư trú, di chuyển và tổ chức kỹ thuật của người cổ ở Cán Tỷ và Đồi Thông
4
TRỊNH HOÀNG HIỆP, HÀ MẠNH THẮNG, TRƯƠNG HỮU NGHĨA, BÙI VĂN HÙNG, NGUYỄN THỊ THƯƠNG HIỀN, TRẦN PHI CÔNG
Kết quả khai quật di chỉ Thạch Lạc (Hà Tĩnh) năm 2014
29
NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Quy trình đúc trống đồng Đông Sơn theo hướng tiếp cận thực nghiệm dân tộc học - khảo cổ học
44
NGUYỄN TIẾN ĐÔNG
Di tích Cát Tiên (Lâm Đồng): Đặc trưng di tích và di vật
56
NGUYỄN VĂN CHUYÊN
Những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu các thương cảng cổ ven biển Bắc Trung Bộ Việt Nam
66
LÊ HẢI ĐĂNG
Tín ngưỡng người Thái Thanh Hóa và Nghệ An đối sánh với người Tày Đèn Hủa Phăn (Lào)
73
NGUYỄN ĐĂNG HIỆP PHỐ      
Tri thức địa phương của người Mạ trong canh tác rẫy ở vườn Quốc gia Cát Tiên
84
 Tin buồn 97
 Giới thiệu sách 98
contents

Page

Editor’s note 3
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Comparative analysis of settlement and relocation patterns and technical organization of ancient inhabitants at Cán Tỷ and Đồi Thông sites
4
TRỊNH HOÀNG HIỆP, HÀ MẠNH THẮNG, TRƯƠNG HỮU NGHĨA, BÙI VĂN HÙNG,NGUYỄN THỊ THƯƠNG HIỀN, TRẦN PHI CÔNG
Results of excavation at Thạch Lạc site (Hà Tĩnh province) in 2014
29
NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Process of casting Đông Sơn bronze drums with the approach of ethno-archaeological experiment
44
NGUYỄN TIẾN ĐÔNG
Cát Tiên site (Lâm Đồng province): site and artifact characteristics
56
 NGUYỄN VĂN CHUYÊN
Basic issues in research on ancient trade ports along the northern coast of Central Việt Nam
66
LÊ HẢI ĐĂNG
Cultural beliefs of Thái minorities in Thanh Hóa and Nghệ An provinces in comparison to Tay Deng minority in Hua Phan province (Laos)
73
NGUYỄN ĐĂNG HIỆP PHỐ
Local knowledge of Mạ minority in field cultivation in Cát Tiên National Garden
84
 Sad News  97
 Book Recommendation 98

Thư viện

​- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Lân Cường - Nxb: Giáo Dục Việt Nam - Khổ: 16 x 24cm - Số trang: 326 trang
- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Khoa học xã hội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Trương Sỹ Hùng, Nguyễn Khắc Mai - Nxb: Hội Nhà văn – 2017 -Số trang: 414 trang - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm
- Tác giả: C.B.Maybon - Nxb: Thế Giới - Khổ sách: 14,5x 20,5 - Số trang: 257 trang
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Thanh Hóa - 2017 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 224 trang
- Tác giả: Hoàng Thúy Quỳnh - Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học, Mã số: 62220317 - Học viện Khoa học xã hội
-Tác giả: Mai Thùy Linh - Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khảo cổ học, Mã số: 60220317 - Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Liên
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Thanh Hóa - 2017 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 148 trang
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Hồng Đức - 2015 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 136 trang

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1140931
Số người đang online: 3