Tạp chí Khảo cổ học 6-2017

Mục lục  

Trang

PHẠM THANH SƠN, BÙI VĂN LIÊM,
NGUYỄN THƠ ĐÌNH, NGUYỄN XUÂN MẠNH
Sưu tập di vật đá di chỉ Nậm Luồng (Lai Châu)
3
NAM C.KIM
Nhận thức vai trò của chiến tranh thời Tiền sử ở châu thổ sông Hồng
13
HOÀNG XUÂN CHINH
Quá trình hình thành và sụp đổ nước Nam Việt trước sự thôn tính của nhà Hán qua tự liệu khảo cổ và lịch sử
30
HOÀNG THÚY QUỲNH
Sơ lược các phương pháp và thành tựu nghiên cứu kỹ thuật chế tạo đồ gốm Tiền sơ sử
38
NGUYỄN VĂN ĐÁP
Kết quả khai quật khảo cổ khu di tích chùa Dạm (Bắc Ninh)
48
NGÔ THỊ LAN
Tìm hiểu nghệ thuật trang trí hình lá đề một số di tích thời kỳ Angkor, so sánh với Việt Nam
63
QUẢNG VĂN SƠN, CAO QUANG TỔNG
Di tích Đồng Dương (Quảng Nam): phát hiện và nhận thức
72
CAO THẾ TRÌNH, NGUYỄN HUY KHUYẾN, MAI MINH NHẬT, LÊ XUÂN HƯNG
Kho tiền cổ Păng Tiêng (Lâm Đồng): Tư liệu và thảo luận
81
Mục lục Tạp chí Khảo cổ học năm 2017 93
Giới thiệu sách 98
contents  

 

Page

PHẠM THANH SƠN, BÙI VĂN LIÊM,
NGUYỄN THƠ ĐÌNH, NGUYỄN XUÂN MẠNH
Assemblage of stone artifacts from Nậm Luồng site (Lai Châu province)
3
NAM C.KIM
Recognizing the Significance of Prehistoric Warfare in the Red River Delta
13
HOÀNG XUÂN CHINH
History of Nanyue state’s formation and collapse with the annex of Han Dynasty through archaeological and historical data
30
HOÀNG THÚY QUỲNH
Sketchy approaches and research achievements in prehistorical production of pottery
38
NGUYỄN VĂN ĐÁP
Results of the archaeological excavation at the site area of Dạm pagoda (Bắc Ninh province)
48
NGÔ THỊ LAN
Study of decorative art on Bodhi leaves from some of the Angkor-period sites in comparision to those in Việt Nam
63
QUẢNG VĂN SƠN, CAO QUANG TỔNG
Đồng Dương site (Quảng Nam province): Discovery and Perception
72
CAO THẾ TRÌNH, NGUYỄN HUY KHUYẾN, MAI MINH NHẬT, LÊ XUÂN HƯNG
Păng Tiêng warehouse of coins (Lâm Đồng province): Data and discussion
81
CONTENTS OF KHẢO CỔ HỌC (JOURNAL OF ARCHAEOLOGY) IN 2017   93
Book Recommendation 98

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2921351
Số người đang online: 7