Tạp chí Khảo cổ học 5-2018


Mục lục
 

Trang

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Môi trường miền Bắc Việt Nam cuối Pleistocene - đầu Holocene qua những nghiên cứu phấn hoa gần đây
3
NGUYỄN KHẮC SỬ
Nhận thức lịch sử văn hóa cộng đồng cư dân giai đoạn văn hóa Hòa Bình ở Việt Nam
18
TRÌNH NĂNG CHUNG
Góp bàn về khung niên đại của văn hóa Bắc Sơn
30
LÊ THỊ LIÊN
Nghi thức xây dựng và các nghi lễ liên quan tới kiến trúc tôn giáo
36
NGUYỄN HOÀNG BÁCH LINH, NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
Diện mạo di tích kiến trúc đền - tháp Po Dam qua tư liệu Khảo cổ học  
52
BÙI VĂN LIÊM
Một số di tích khảo cổ học hàng hải ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang và Kiên Giang
72
ĐẶNG VĂN THẮNG, PHẠM NGỌC UYÊN
Những hiện vật gốm độc đáo thời Lê - Mạc
86
Contents  

 

Page
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Environment in Northern Việt Nam from late pleistocene to early holocene through recent studies of pollen
3
NGUYỄN KHẮC SỬ
Perceptions of cultural history of human communities in Hòa Bình culture in Việt Nam
18
TRÌNH NĂNG CHUNG
Contributive comments on Bắc Sơn - culture chronology
30
LÊ THỊ LIÊN
Construction ceremony and other practices associated to religious architecture
36
NGUYỄN HOÀNG BÁCH LINH, NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
Physiognomy of  Po Dam architectural remains of temples - towers 
52
BÙI VĂN LIÊM
Some nautical archaeological sites in Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang and Kiên Giang provinces
72
ĐẶNG VĂN THẮNG, PHẠM NGỌC UYÊN
Unique ceramics from Lê - Mạc period
86
   

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2836804
Số người đang online: 3