Tạp chí Khảo cổ học 5-2018


Mục lục
 

Trang

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Môi trường miền Bắc Việt Nam cuối Pleistocene - đầu Holocene qua những nghiên cứu phấn hoa gần đây
3
NGUYỄN KHẮC SỬ
Nhận thức lịch sử văn hóa cộng đồng cư dân giai đoạn văn hóa Hòa Bình ở Việt Nam
18
TRÌNH NĂNG CHUNG
Góp bàn về khung niên đại của văn hóa Bắc Sơn
30
LÊ THỊ LIÊN
Nghi thức xây dựng và các nghi lễ liên quan tới kiến trúc tôn giáo
36
NGUYỄN HOÀNG BÁCH LINH, NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
Diện mạo di tích kiến trúc đền - tháp Po Dam qua tư liệu Khảo cổ học  
52
BÙI VĂN LIÊM
Một số di tích khảo cổ học hàng hải ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang và Kiên Giang
72
ĐẶNG VĂN THẮNG, PHẠM NGỌC UYÊN
Những hiện vật gốm độc đáo thời Lê - Mạc
86
Contents  

 

Page
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Environment in Northern Việt Nam from late pleistocene to early holocene through recent studies of pollen
3
NGUYỄN KHẮC SỬ
Perceptions of cultural history of human communities in Hòa Bình culture in Việt Nam
18
TRÌNH NĂNG CHUNG
Contributive comments on Bắc Sơn - culture chronology
30
LÊ THỊ LIÊN
Construction ceremony and other practices associated to religious architecture
36
NGUYỄN HOÀNG BÁCH LINH, NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
Physiognomy of  Po Dam architectural remains of temples - towers 
52
BÙI VĂN LIÊM
Some nautical archaeological sites in Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang and Kiên Giang provinces
72
ĐẶNG VĂN THẮNG, PHẠM NGỌC UYÊN
Unique ceramics from Lê - Mạc period
86
   

Thư viện

- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Nguyễn Hồng Ân - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2016 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Phạm Đức Mạnh +...
- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Lê Hải Đăng - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2017 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Trình Năng Chung + TS...
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 262
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5 x 24 cm Số trang: 556
- Cơ quan phát hành: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 948tr...
- Tác giả: PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 612tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Trịnh Khắc Mạnh (Chủ biên) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 648tr - Năm xuất bản: 2017
Tác giả: Nguyễn Chí Bền (Chủ biên) Nxb: Khoa học xã hội  Khổ sách: 16 x 24cm Số trang: 592tr Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Nam C.Kim - Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội - Nxb: Thế giới - Khổ sách:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2155411
Số người đang online: 11