Tạp chí Khảo cổ học 5-2018


Mục lục
 

Trang

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Môi trường miền Bắc Việt Nam cuối Pleistocene - đầu Holocene qua những nghiên cứu phấn hoa gần đây
3
NGUYỄN KHẮC SỬ
Nhận thức lịch sử văn hóa cộng đồng cư dân giai đoạn văn hóa Hòa Bình ở Việt Nam
18
TRÌNH NĂNG CHUNG
Góp bàn về khung niên đại của văn hóa Bắc Sơn
30
LÊ THỊ LIÊN
Nghi thức xây dựng và các nghi lễ liên quan tới kiến trúc tôn giáo
36
NGUYỄN HOÀNG BÁCH LINH, NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
Diện mạo di tích kiến trúc đền - tháp Po Dam qua tư liệu Khảo cổ học  
52
BÙI VĂN LIÊM
Một số di tích khảo cổ học hàng hải ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang và Kiên Giang
72
ĐẶNG VĂN THẮNG, PHẠM NGỌC UYÊN
Những hiện vật gốm độc đáo thời Lê - Mạc
86
Contents  

 

Page
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Environment in Northern Việt Nam from late pleistocene to early holocene through recent studies of pollen
3
NGUYỄN KHẮC SỬ
Perceptions of cultural history of human communities in Hòa Bình culture in Việt Nam
18
TRÌNH NĂNG CHUNG
Contributive comments on Bắc Sơn - culture chronology
30
LÊ THỊ LIÊN
Construction ceremony and other practices associated to religious architecture
36
NGUYỄN HOÀNG BÁCH LINH, NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
Physiognomy of  Po Dam architectural remains of temples - towers 
52
BÙI VĂN LIÊM
Some nautical archaeological sites in Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang and Kiên Giang provinces
72
ĐẶNG VĂN THẮNG, PHẠM NGỌC UYÊN
Unique ceramics from Lê - Mạc period
86
   

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2921386
Số người đang online: 7