Tạp chí Khảo cổ học 5-2018


Mục lục
 

Trang

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Môi trường miền Bắc Việt Nam cuối Pleistocene - đầu Holocene qua những nghiên cứu phấn hoa gần đây
3
NGUYỄN KHẮC SỬ
Nhận thức lịch sử văn hóa cộng đồng cư dân giai đoạn văn hóa Hòa Bình ở Việt Nam
18
TRÌNH NĂNG CHUNG
Góp bàn về khung niên đại của văn hóa Bắc Sơn
30
LÊ THỊ LIÊN
Nghi thức xây dựng và các nghi lễ liên quan tới kiến trúc tôn giáo
36
NGUYỄN HOÀNG BÁCH LINH, NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
Diện mạo di tích kiến trúc đền - tháp Po Dam qua tư liệu Khảo cổ học  
52
BÙI VĂN LIÊM
Một số di tích khảo cổ học hàng hải ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang và Kiên Giang
72
ĐẶNG VĂN THẮNG, PHẠM NGỌC UYÊN
Những hiện vật gốm độc đáo thời Lê - Mạc
86
Contents  

 

Page
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Environment in Northern Việt Nam from late pleistocene to early holocene through recent studies of pollen
3
NGUYỄN KHẮC SỬ
Perceptions of cultural history of human communities in Hòa Bình culture in Việt Nam
18
TRÌNH NĂNG CHUNG
Contributive comments on Bắc Sơn - culture chronology
30
LÊ THỊ LIÊN
Construction ceremony and other practices associated to religious architecture
36
NGUYỄN HOÀNG BÁCH LINH, NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
Physiognomy of  Po Dam architectural remains of temples - towers 
52
BÙI VĂN LIÊM
Some nautical archaeological sites in Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang and Kiên Giang provinces
72
ĐẶNG VĂN THẮNG, PHẠM NGỌC UYÊN
Unique ceramics from Lê - Mạc period
86
   

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3600851
Số người đang online: 2