Tạp chí Khảo cổ học 5-2017

Mục lục  

Trang

 
NGUYỄN KHẮC SỬ, NGUYỄN NGỌC
Phân chia địa tầng kỷ Đệ tứ và phân kỳ khảo cổ học tiền sử Việt Nam
3
NGUYỄN LÂN CƯỜNG
Sự giống nhau giữa Nam Đảo và Úc qua những bằng chứng về cổ nhân học ở Việt Nam
15
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG, TRÌNH NĂNG CHUNG
Ngườm Vài - Di chỉ văn hóa Bắc Sơn ở Cao Bằng
29
NGUYỄN QUANG MIÊN, VŨ ANH HÙNG, NGUYỄN QUANG BẮC
Niên đại nhóm di tích cồn sò điệp ở Nghệ An và Hà Tĩnh
52
LƯU VĂN PHÚ
Tư liệu và nhận thức về di chỉ Chùa Gio  (Hà Nội)
64
TRƯƠNG VĂN MÓN (SAKAYA)
Gợi mở một góc nhìn mới về mối quan hệ Funan với Champa
75
NGUYỄN VĂN ANH
Từ kết quả nghiên cứu khảo cổ học phục dựng Bảo tháp ở Thái lăng bằng công nghệ 3D
84
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Kim sách triều Nguyễn
93
 Tin hoạt động Khảo cổ học 100
contents  

Page

 
   
NGUYỄN KHẮC SỬ, NGUYỄN NGỌC
Quaternary geological stratification and archaeological divisions of Vietnamese prehistory
3
NGUYỄN LÂN CƯỜNG
Similarities between Austronesian and Australoid through anthropological evidence in Việt Nam
15
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG, TRÌNH NĂNG CHUNG
Ngườm Vài - a Bắc Sơn - culture site in Cao Bằng province
29
NGUYỄN QUANG MIÊN, VŨ ANH HÙNG, NGUYỄN QUANG BẮC
Dates of mollusc-mound sites in Nghệ An and Hà Tĩnh provinces
52
LƯU VĂN PHÚ
Data and perceptions of Chùa Gio site (Hà Nội)
64
TRƯƠNG VĂN MÓN (SAKAYA)
Suggesting a new perception of Funan Champa relationship
75
NGUYỄN VĂN ANH
Reconstruction of the stupa at Thái mausoleum by 3D technology based on archaeological research results
84
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN        
Golden books from Nguyễn dynasty
93
News of Archaeological Activities 100

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2836812
Số người đang online: 2