Tạp chí Khảo cổ học 5-2017

Mục lục  

Trang

 
NGUYỄN KHẮC SỬ, NGUYỄN NGỌC
Phân chia địa tầng kỷ Đệ tứ và phân kỳ khảo cổ học tiền sử Việt Nam
3
NGUYỄN LÂN CƯỜNG
Sự giống nhau giữa Nam Đảo và Úc qua những bằng chứng về cổ nhân học ở Việt Nam
15
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG, TRÌNH NĂNG CHUNG
Ngườm Vài - Di chỉ văn hóa Bắc Sơn ở Cao Bằng
29
NGUYỄN QUANG MIÊN, VŨ ANH HÙNG, NGUYỄN QUANG BẮC
Niên đại nhóm di tích cồn sò điệp ở Nghệ An và Hà Tĩnh
52
LƯU VĂN PHÚ
Tư liệu và nhận thức về di chỉ Chùa Gio  (Hà Nội)
64
TRƯƠNG VĂN MÓN (SAKAYA)
Gợi mở một góc nhìn mới về mối quan hệ Funan với Champa
75
NGUYỄN VĂN ANH
Từ kết quả nghiên cứu khảo cổ học phục dựng Bảo tháp ở Thái lăng bằng công nghệ 3D
84
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Kim sách triều Nguyễn
93
 Tin hoạt động Khảo cổ học 100
contents  

Page

 
   
NGUYỄN KHẮC SỬ, NGUYỄN NGỌC
Quaternary geological stratification and archaeological divisions of Vietnamese prehistory
3
NGUYỄN LÂN CƯỜNG
Similarities between Austronesian and Australoid through anthropological evidence in Việt Nam
15
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG, TRÌNH NĂNG CHUNG
Ngườm Vài - a Bắc Sơn - culture site in Cao Bằng province
29
NGUYỄN QUANG MIÊN, VŨ ANH HÙNG, NGUYỄN QUANG BẮC
Dates of mollusc-mound sites in Nghệ An and Hà Tĩnh provinces
52
LƯU VĂN PHÚ
Data and perceptions of Chùa Gio site (Hà Nội)
64
TRƯƠNG VĂN MÓN (SAKAYA)
Suggesting a new perception of Funan Champa relationship
75
NGUYỄN VĂN ANH
Reconstruction of the stupa at Thái mausoleum by 3D technology based on archaeological research results
84
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN        
Golden books from Nguyễn dynasty
93
News of Archaeological Activities 100

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2921391
Số người đang online: 7