Tạp chí Khảo cổ học 4-2019

Mục lục  

Trang

 
TRƯƠNG HỮU NGHĨA, NGUYỄN ANH TUẤN VÀ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Cảnh quan cổ môi trường tỉnh Lạng Sơn qua tư liệu điều tra, khai quật khảo cổ học
3
LƯU VĂN PHÚ, ĐOÀN VĂN LUÂN
Tổng quan về khảo cổ học Tiền sử vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam
27
LÂM THỊ MỸ DUNG, NGUYỄN HỮU MẠNH VÀ VÕ HỒNG VIỆT
Ruộng Đồng Cao trong phức hợp di tích Sa Huỳnh - Champa Hội An (Quảng Nam)
46
PHẠM NGỌC HÒA
Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo An Giang hiện nay
61
TRẦN THỊ MINH, NGUYỄN THỊ KIM THỦY
Kết quả xử lý, nghiên cứu di cốt mộ táng 09.BĐ.E27.MO.040 phát hiện tại khu E nhà Quốc Hội
70
HÀ VĂN CẨN
Đồ gốm men ngọc thời Lý ở địa điểm 62 - 64 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
77
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Những bộ đồ trà - rượu bằng ngọc của vua Thiệu Trị
92
R Thông tin hoạt động Khảo cổ học 96
R Giới thiệu sách 98
 
contents  

Page

 
TRƯƠNG HỮU NGHĨA, NGUYỄN ANH TUẤN VÀ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Ancient environmental landscape of Lạng Sơn province through data of archaeological surveys and excavations
3
LƯU VĂN PHÚ, ĐOÀN VĂN LUÂN
Overview of Prehistoric archaeology in northeast coastal region in Việt Nam                                                                   
27
LÂM THỊ MỸ DUNG, NGUYỄN HỮU MẠNH VÀ VÕ HỒNG VIỆT
Ruộng Đồng Cao site in the complex of Sa Huỳnh - Champa sites in Hội An (Quảng Nam)
46
PHẠM NGỌC HÒA
Issues of preservation and valorization of Óc Eo -culture values in An Giang today
61
TRẦN THỊ MINH, NGUYỄN THỊ KIM THỦY
Results of classification and research on human remains  of the burial 09.BĐ.E27.Mo.040 from section E of the National Assembly House
70
HÀ VĂN CẨN
Lý - period celadon ceramics from 62 - 64 Trần Phú site,  Ba Đình, Hà Nội
77
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Collection of Thiệu Trị - dynasty tea-wine jade set
92
R News of Archaeological Activities 96
R Book Recommendation 98

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  
Viện Khảo cổ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Khảo cổ học cùng toàn thể quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu tới dự buổi Tọa đàm khoa học: "...
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 259 tr + 151tr phụ lục (bản ảnh và bản vẽ)
- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko - Nxb: Khoa học xã hội - 2016 -  Khổ sách: 14 x 26 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4149939
Số người đang online: 4