Tạp chí Khảo cổ học 4-2019

Mục lục  

Trang

 
TRƯƠNG HỮU NGHĨA, NGUYỄN ANH TUẤN VÀ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Cảnh quan cổ môi trường tỉnh Lạng Sơn qua tư liệu điều tra, khai quật khảo cổ học
3
LƯU VĂN PHÚ, ĐOÀN VĂN LUÂN
Tổng quan về khảo cổ học Tiền sử vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam
27
LÂM THỊ MỸ DUNG, NGUYỄN HỮU MẠNH VÀ VÕ HỒNG VIỆT
Ruộng Đồng Cao trong phức hợp di tích Sa Huỳnh - Champa Hội An (Quảng Nam)
46
PHẠM NGỌC HÒA
Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo An Giang hiện nay
61
TRẦN THỊ MINH, NGUYỄN THỊ KIM THỦY
Kết quả xử lý, nghiên cứu di cốt mộ táng 09.BĐ.E27.MO.040 phát hiện tại khu E nhà Quốc Hội
70
HÀ VĂN CẨN
Đồ gốm men ngọc thời Lý ở địa điểm 62 - 64 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
77
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Những bộ đồ trà - rượu bằng ngọc của vua Thiệu Trị
92
R Thông tin hoạt động Khảo cổ học 96
R Giới thiệu sách 98
 
contents  

Page

 
TRƯƠNG HỮU NGHĨA, NGUYỄN ANH TUẤN VÀ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Ancient environmental landscape of Lạng Sơn province through data of archaeological surveys and excavations
3
LƯU VĂN PHÚ, ĐOÀN VĂN LUÂN
Overview of Prehistoric archaeology in northeast coastal region in Việt Nam                                                                   
27
LÂM THỊ MỸ DUNG, NGUYỄN HỮU MẠNH VÀ VÕ HỒNG VIỆT
Ruộng Đồng Cao site in the complex of Sa Huỳnh - Champa sites in Hội An (Quảng Nam)
46
PHẠM NGỌC HÒA
Issues of preservation and valorization of Óc Eo -culture values in An Giang today
61
TRẦN THỊ MINH, NGUYỄN THỊ KIM THỦY
Results of classification and research on human remains  of the burial 09.BĐ.E27.Mo.040 from section E of the National Assembly House
70
HÀ VĂN CẨN
Lý - period celadon ceramics from 62 - 64 Trần Phú site,  Ba Đình, Hà Nội
77
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Collection of Thiệu Trị - dynasty tea-wine jade set
92
R News of Archaeological Activities 96
R Book Recommendation 98

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3666401
Số người đang online: 2