Tạp chí Khảo cổ học 4-2018

Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Mục lục  

Trang

Lời Tòa soạn 3
TỐNG TRUNG TÍN
Giáo sư Phan Huy Lê với khảo cổ học
4
BÙI VĂN LIÊM
Giáo sư Phan Huy Lê với Bộ Lịch sử Việt Nam 30 tập
15
LÊ HẢI ĐĂNG, LƯU VĂN PHÚ VÀ NGUYỄN PHÚC CẦN
Các di tích khảo cổ học thời đại Đá ở cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)
17
NGUYỄN QUANG MIÊN, NGUYỄN QUANG BẮC, VŨ ANH HÙNG VÀ LÊ MINH SƠN
Một số dẫn liệu về địa khảo cổ học ở miền Tây Nam Bộ
30
NGUYỄN NGỌC QUÝ, TRẦN QUÝ THỊNH
Đồ gốm tiền sơ sử Nam Trung Bộ trong mối quan hệ với khu vực
46
NGUYỄN GIANG HẢI, PHẠM ĐỨC MẠNH
Đàn đá: Nhìn từ Nam Trung Bộ Việt Nam
55
ĐINH THỊ THANH NGA       
Gốm men trong đợt khai quật lần thứ 6 khu di tích Bạch Đằng (Quảng Ninh)
75
BÙI HỮU TIẾN          
Đối thoại với di sản khảo cổ học: Nghiên cứu phức hệ di tích Vườn Chuối (Hà Nội)
87
Contents  

 

Page

Editor’s note 3
TỐNG TRUNG TÍN
Professor Phan Huy Lê with Archaeology
     
 
       4
BÙI VĂN LIÊM
Professor Phan Huy Lê with 30 volumes of Vietnamese History
 
15
 
LÊ HẢI ĐĂNG, LƯU VĂN PHÚ AND NGUYỄN PHÚC CẦN
Stone-age sites in Đồng Văn Karst Plateau Geopark (Hà Giang province)
 
 
17
NGUYỄN QUANG MIÊN, NGUYỄN QUANG BẮC, VŨ ANH HÙNG AND LÊ MINH SƠN
Some geo-archaeological data from western part of Southern Việt Nam
 
30
 NGUYỄN NGỌC QUÝ, TRẦN QUÝ THỊNH
Pre - protohistorical ceramics from the Southern part of central Việt Nam in the regional relationship
46
NGUYỄN GIANG HẢI, PHẠM ĐỨC MẠNH
Lithophones: Viewed from the Southern part of Central Việt Nam
 
 
55
ĐINH THỊ THANH NGA
Glazed ceramics from the sixth test-excavation at Bạch Đằng area of (Quảng Ninh province)
75
BÙI HỮU TIẾN
Dialogue on archaeological heritage: Research on the complex of Vườn Chuối sites (Hà Nội)
87

Thư viện

- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Nguyễn Hồng Ân - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2016 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Phạm Đức Mạnh +...
- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Lê Hải Đăng - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2017 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Trình Năng Chung + TS...
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 262
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5 x 24 cm Số trang: 556
- Cơ quan phát hành: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 948tr...
- Tác giả: PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 612tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Trịnh Khắc Mạnh (Chủ biên) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 648tr - Năm xuất bản: 2017
Tác giả: Nguyễn Chí Bền (Chủ biên) Nxb: Khoa học xã hội  Khổ sách: 16 x 24cm Số trang: 592tr Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Nam C.Kim - Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội - Nxb: Thế giới - Khổ sách:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2155507
Số người đang online: 14