Tạp chí Khảo cổ học 4-2018

Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Mục lục  

Trang

Lời Tòa soạn 3
TỐNG TRUNG TÍN
Giáo sư Phan Huy Lê với khảo cổ học
4
BÙI VĂN LIÊM
Giáo sư Phan Huy Lê với Bộ Lịch sử Việt Nam 30 tập
15
LÊ HẢI ĐĂNG, LƯU VĂN PHÚ VÀ NGUYỄN PHÚC CẦN
Các di tích khảo cổ học thời đại Đá ở cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)
17
NGUYỄN QUANG MIÊN, NGUYỄN QUANG BẮC, VŨ ANH HÙNG VÀ LÊ MINH SƠN
Một số dẫn liệu về địa khảo cổ học ở miền Tây Nam Bộ
30
NGUYỄN NGỌC QUÝ, TRẦN QUÝ THỊNH
Đồ gốm tiền sơ sử Nam Trung Bộ trong mối quan hệ với khu vực
46
NGUYỄN GIANG HẢI, PHẠM ĐỨC MẠNH
Đàn đá: Nhìn từ Nam Trung Bộ Việt Nam
55
ĐINH THỊ THANH NGA       
Gốm men trong đợt khai quật lần thứ 6 khu di tích Bạch Đằng (Quảng Ninh)
75
BÙI HỮU TIẾN          
Đối thoại với di sản khảo cổ học: Nghiên cứu phức hệ di tích Vườn Chuối (Hà Nội)
87
Contents  

 

Page

Editor’s note 3
TỐNG TRUNG TÍN
Professor Phan Huy Lê with Archaeology
     
 
       4
BÙI VĂN LIÊM
Professor Phan Huy Lê with 30 volumes of Vietnamese History
 
15
 
LÊ HẢI ĐĂNG, LƯU VĂN PHÚ AND NGUYỄN PHÚC CẦN
Stone-age sites in Đồng Văn Karst Plateau Geopark (Hà Giang province)
 
 
17
NGUYỄN QUANG MIÊN, NGUYỄN QUANG BẮC, VŨ ANH HÙNG AND LÊ MINH SƠN
Some geo-archaeological data from western part of Southern Việt Nam
 
30
 NGUYỄN NGỌC QUÝ, TRẦN QUÝ THỊNH
Pre - protohistorical ceramics from the Southern part of central Việt Nam in the regional relationship
46
NGUYỄN GIANG HẢI, PHẠM ĐỨC MẠNH
Lithophones: Viewed from the Southern part of Central Việt Nam
 
 
55
ĐINH THỊ THANH NGA
Glazed ceramics from the sixth test-excavation at Bạch Đằng area of (Quảng Ninh province)
75
BÙI HỮU TIẾN
Dialogue on archaeological heritage: Research on the complex of Vườn Chuối sites (Hà Nội)
87

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Lê Thành Nam - Sần Cháng - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 425 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 795 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 379 tr
- Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ - Nxb: Sân Khấu - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 231 tr
​- Tác giả: Vũ Hồng Nhi - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4051928
Số người đang online: 2