Tạp chí Khảo cổ học 4-2017

Mục lục

Trang

NGUYỄN SỸ TOẢN
Tìm hiểu đời sống cư dân các văn hóa Tiền Đông Sơn qua đồ gốm
3
TRỊNH SINH
Các phương pháp đúc trống đồng loại II Heger
9
PHẠM LÊ HUY
Hiện vật ấn “Sắc mệnh chi bảo” nhìn từ tổ chức Hành khiển ty (Nội mật viện) thời Lý - Trần
22
NGUYỄN VĂN ĐÁP
Di tích thành Xương Giang (Bắc Giang) qua tư liệu khai quật khảo cổ học
43
ĐẶNG VĂN THẮNG
Kiến trúc và tượng trong tháp, chùa Việt Nam
(tiếp cận khảo cổ học Phật giáo)
60
ĐẶNG HỒNG SƠN
Lược thuật tình hình phát triển khảo cổ học biển đảo ở Trung Quốc trong 30 năm trở lại đây
71
PHẠM MINH PHÚC  
Nghiên cứu so sánh nhà ở của người Dao Áo Dài
ở hai tỉnh Hà Giang và Lai Châu
93
contents  

Page

 
NGUYỄN SỸ TOẢN
Study of pre-Đông Sơn culture human life through ceramics
3
TRỊNH SINH
Methods for casting bronze drums of Heger type II
9
PHẠM LÊ HUY
Seal “Chiming zhibao” viewed from Bureau of Imperial Affairs from Lý - Trần period
22
NGUYỄN VĂN ĐÁP
Xương Giang citadel site (Bắc Giang) through data of archaeological excavation
43
ĐẶNG VĂN THẮNG
Architecture and statues of Vietnamese towers and pagodas (approach of archaeological Buddhism)
60
ĐẶNG HỒNG SƠN
Summary of development situation of marine-island archaeology in China for the past 30 years
71
PHẠM MINH PHÚC  
Comparative research on accommodation of Dao Áo Dài in Hà Giang and Lai Châu provinces
93

Thư viện

In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3295730
Số người đang online: 6