Tạp chí Khảo cổ học 3 - 2020

MỤC LỤC  

Trang

 

VĨNH BIỆT PGS.TS. NGND HÁN VĂN KHẨN 3
ĐẶNG HỒNG SƠN
Đức nghiệp Người thầy: PGS.TS. NGND Hán Văn Khẩn                                           
4
VĨNH BIỆT TIẾN SĨ VŨ QUỐC HIỀN 8
NGUYỄN GIA ĐỐI VÀ ĐOÀN KHAI QUẬT HỢP TÁC VIỆT - NGA
Tổng quan quá trình khai quật, nghiên cứu phức hợp di tích sơ kỳ Đá cũ An Khê, tỉnh Gia Lai 2015 - 2019                                                
9
TRÌNH NĂNG CHUNG
Văn hóa Bắc Sơn - những kết quả nghiên cứu mới
24
TRƯƠNG ĐẮC CHIẾN
Về những mảnh khuôn đúc trống đồng phát hiện tại thành cổ Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh)
42
LÊ THỊ SINH HIỀN
Ảnh hưởng Hy Lạp đối với nghệ thuật tạo hình Ấn Độ nhìn từ giao lưu văn hóa Đông - Tây
56
ĐẶNG NGỌC KÍNH
Hạt chuỗi thủy tinh Indo-Pacific tại kênh cổ Lung Lớn khu di tích Óc Eo - Ba Thê (An Giang)
71
TRẦN ANH DŨNG
Hệ thống tháp Phật giáo thời Trần ở trung du và miền núi Tây Bắc
81
NGUYỄN THẮNG, THÂN VĂN TIỆP
Góp phần nghiên cứu minh văn ghi quan phủ thời Lê trên vật liệu kiến trúc ở miền Bắc Việt Nam
CONTENTS  

Page

 

 
Paying our last respects to the Prof., PhD., the people’s teacher Hán Văn Khẩn 3
ĐẶNG HỒNG SƠN
Teacher’s ethics: Prof., phd., people’s teacher Hán Văn Khẩn
4
Paying our last respects to PhD. Vũ Quốc Hiền 8
NGUYỄN GIA ĐỐI AND VIETNAMESE - RUSSIAN EXCAVATION GROUP
Overview on excavation process and research into An Khê paleolithic site complex, Gia Lai province in 2015 - 2019
9
TRÌNH NĂNG CHUNG
Bắc Sơn culture - new research results
24
TRƯƠNG ĐẮC CHIẾN
About broken pieces of bronze drum moulds from Luy Lâu citadel (Thuận Thành district, Bắc Ninh province)
42
LÊ THỊ SINH HIỀN
Greek effects on India plastic arts from the view of  East - West cultural interaction
56
ĐẶNG NGỌC KÍNH
Indo-Pacific glass beads from Lung Lớn ancient canal in Óc Eo - Ba Thê area (An Giang province)
71
TRẦN ANH DŨNG
System of buddhist towers from Trần - dynasty period in northwest midland and mountainous area of Northern Việt Nam
81
NGUYỄN THẮNG, THÂN VĂN TIỆP
Contribution to study inscriptions  of  Lê - period state manderins on architectural material in Northern Việt Nam
92
92

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Ngô Văn Doanh - Nxb: Hội nhà văn - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 421 tr
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Nxb: Thế Giới - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 250 tr
- Tác giả: Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 334 tr
- Tác giả: Lê Trung Hoa - Nxb: Khoa học xã hội - 2015 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 535 tr
- Tác giả: Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa - Nxb: Thế Giới - 2016 -  Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa - Nxb: Thanh Niên - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 116 tr
- Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Anh Thư - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 263 tr
Tác giả: Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương, Trần Hoài, Đoàn Thị Tuyến Năm xuất bản: 2019 Số trang: 476
- Tác giả: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 - Khổ sách: 19x27 cm - Số trang: 726 trang  

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4264562
Số người đang online: 4