Tạp chí Khảo cổ học 3-2019

Mục lục  

Trang

 
NGUYỄN ĐỨC TÂM
Một số tài liệu mới về địa chất Đệ Tứ ở đồng bằng        Nam Bộ liên quan đến khảo cổ học
3
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Hệ thống di tích khảo cổ học giai đoạn cuối Pleistocene - đầu Holecene trên thềm sông Hồng ở Lào Cai: Tư liệu và thảo luận
10
NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Nghệ thuật trang trí trên đồ đồng văn hóa Đông Sơn
24
BÙI MINH TRÍ
Kinh thành Thăng Long thời Lý dấu tích thành xưa điện cũ
46
NGUYỄN HỒNG KIÊN
Tam quan chùa Việt
73
NGUYỄN VĂN MẠNH
Điều tra hệ thống lò sản xuất thủ công của nhà Mạc ở hai huyện: Hòa An và Phục Hòa (Cao Bằng)
77
 
NGUYỄN QUANG MIÊN , NGUYỄN QUANG BẮC, LÊ NGỌC THANH, VÕ HỒNG SƠN VÀ NGUYỄN HỮU TUẤN
Hệ thống kênh cổ vùng Thoại Sơn và Tri Tôn (An Giang) qua tư liệu địa khảo cổ học
88
R Thông tin hoạt động Khảo cổ học 99
 
Contents  

Page

 
NGUYỄN ĐỨC TÂM
Some new archaeology - related data of geological Quaternary in the delta of Southern Việt Nam
3
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
System of archaeological sites from late Pleistocence - early Holocence on the Hồng - river banks in Lào Cai: Data and Discussion                                                                             
10
NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Decorative art on Đông Sơn - culture bronze artifacts
24
BÙI MINH TRÍ
Lý - period Thăng Long Imperial City: Traces of ancient citadel and palaces
46
NGUYỄN HỒNG KIÊN
Vietnamese pagodas with three - door gate
73
NGUYỄN VĂN MẠNH
Investigation of Mạc - period handicraft kilns in Hòa An and Phục Hòa districts (Cao Bằng province)                                                                             
77
NGUYỄN QUANG MIÊN, NGUYỄN QUANG BẮC, LÊ NGỌC THANH, VÕ HỒNG SƠN VÀ NGUYỄN HỮU TUẤN
System of ancient canals at Thoại Sơn and Tri Tôn districts (An Giang) from geo - archaeoligical data
88
           
R News of Archaeological Activities
99

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa - Nxb: Thế Giới - 2016 -  Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa - Nxb: Thanh Niên - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 116 tr
- Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Anh Thư - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 263 tr
Tác giả: Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương, Trần Hoài, Đoàn Thị Tuyến Năm xuất bản: 2019 Số trang: 476
- Tác giả: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 - Khổ sách: 19x27 cm - Số trang: 726 trang  
- Tác giả: Georges Maspero - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 447 tr
- Tác giả: UBND tỉnh Gia Lai - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 568 tr
- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4212719
Số người đang online: 5