Tạp chí Khảo cổ học 3-2018

Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Mục lục  

Trang

NGUYỄN KHẮC SỬ
Những thành tựu nổi bật trong hợp tác nghiên cứu Khảo cổ học Việt Nam với Liên Bang Nga
3
PHẠM THANH SƠN, HOÀNG VĂN DIỆP, BEN MARCWICK, NGUYỄN TIẾN HÒA, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG VÀ CÔNG THỊ DIỆP
Nhận thức mới về di chỉ Mậu A (Yên Bái)qua kết quả thám sát năm 2015
12
NGUYỄN THỊ THÚY, NGUYỄN GIA ĐỐI
Phác thảo về đời sống và tổ chức xã hội của cư dân Thạch Lạc (Hà Tĩnh)
39
NGUYỄN QUANG BẮC, NGUYỄN QUANG MIÊN, VÀ PHẠM VĂN MẠNH
Xác định lại vị trí, tọa độ các địa điểm khảo cổ học văn hóa Óc Eo của Louis Malleret
53
THÂN VĂN TIỆP, NGUYỄN THẮNG
Loại hình và kỹ thuật gốm men xanh ngọc thời Lý tại 62 - 64 Trần Phú (Hà Nội)
63
NGUYỄN LÂN CƯỜNG
Sưu tập tiền cổ ở khu vực chùa Nhẫm Dương, huyện Kinh Môn (Hải Dương)
77
Contents  

 

Page
NGUYỄN KHẮC SỬ
Outstanding achievements in research cooperation
between Việt Nam and Russian Federation
3
PHẠM THANH SƠN, HOÀNG VĂN DIỆP, BEN MARCWICK, NGUYỄN TIẾN HÒA, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG AND CÔNG THỊ DIỆP
New perception of  Mậu A  site (Yên Bái) through the results of the test-excavation in 2015
12
NGUYỄN THỊ THÚY, NGUYỄN GIA ĐỐI
Sketch of life and social organization of Thạch Lạc population (Hà Tĩnh province)
39
NGUYỄN QUANG BẮC, NGUYỄN QUANG MIÊN, AND PHẠM VĂN MẠNH
Identification of locations and coordinates of  Óc Eo - culture sites by Louis malleret
53
THÂN VĂN TIỆP, NGUYỄN THẮNG
Typology and technology of  Lý - period celadon ceramics from the site at 62 - 64 Trần Phú (Hà Nội)
63
NGUYỄN LÂN CƯỜNG
Collection of ancient coins in the area of  Nhẫm Dương pagoda, Kinh Môn district (Hải Dương) Nội) by gas chromatography mass spectometry
77

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3639565
Số người đang online: 2