Tạp chí Khảo cổ học 2 - 2021

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
   
VIỆN KHẢO CỔ HỌC    
Khảo cổ học  
MỤC LỤC
Trang
6 số một năm - 2/2021 (230)  
TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
 
 
BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ
Nguyễn Ngọc Quý Thái Thị Ngọc Hân Thân Thị Hằng
 
 
 
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
 
 
 
 
TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732, Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
LÊ HẢI ĐĂNG, LƯU THỊ HẢI ANH
Vị thế di chỉ Hang Tắng (Sơn La) với văn hóa Tiền sử vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình
 
 
3
NGUYỄN KHẮC SỬ
Văn hóa Lung Leng - 20 năm sau phát hiện
 
13
NGUYỄN NGỌC QUÝ, BÙI VĂN LIÊM
Di tích Gò Duối trong bối cảnh Tiền sử Long An
 
28
NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG, LA THẾ PHÚC, NGUYỄN TRUNG MINH, BÙI QUANG ANH, LƯƠNG THỊ TUẤT VÀ ĐẶNG THỊ HẢI YẾN
So sánh đặc điểm thành phần trầm tích trong tầng văn hóa hai Hang C6.1 và hang động núi lửa khu vực Krông Nô, Đắk Nông
 
 
 
 
 
 
38
TRẦN THỊ MINH, TRƯƠNG HỮU NGHĨA VÀ NGUYỄN ANH TUẤN
Kết quả nghiên cứu bệnh lý trên răng người cổ trong văn hóa Đa Bút
 
 
 
49
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Gốm men còn đủ dáng thời Trần khai quật tại địa điểm Đường hầm và Bãi xe  ngầm nhà  Quốc  Hội số 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
 
 
 
56
NGUYỄN THẮNG
Dấu tích tường thành phía đông bắc - thành Nhà Hồ khai quật năm 2018
 
 
72
NGUYỄN THỊ TÚ ANH
Tác phẩm điêu khắc “kể chuyện Phật giáo” văn hóa Óc Eo ở Bảo tàng An Giang
 
 
80
NGUYỄN THỊ THANH DỊU
Khảo cổ học cộng đồng với vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa
 
 
94

 
 
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY
Archaeology  
CONTENTS
Page
6 Editions p.a - 2/2021 (230)  
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
 
 
EDITION AND ADMINISTRATION
Nguyễn Ngọc Quý Thái Thị Ngọc Hân Thân Thị Hằng
 
 
 
 
 
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
 
 
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732, Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
 
LÊ HẢI ĐĂNG, LƯU THỊ HẢI ANH
Tắng cave site’s role (Sơn La province) and the prehistoric culture in Hòa Bình hydroelectric reservoir area
 
NGUYỄN KHẮC SỬ
Lung Leng culture - 20 years after the discovery
 
NGUYỄN NGỌC QUÝ, BÙI VĂN LIÊM
Gò Duối in Long An prehistoric background
 
NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG, LA THẾ PHÚC, NGUYỄN TRUNG MINH, BÙI QUANG ANH, LƯƠNG THỊ TUẤT AND ĐẶNG THỊ HẢI YẾN
Comparison of the sediment composition in the cultural
stratum of the C6.1 cave and other volcanic caves in Krông Nô, Đắk Nông
 
TRẦN THỊ MINH, TRƯƠNG HỮU NGHĨA AND NGUYỄN ANH TUẤN
Results of research on dental diseases in Đa Bút culture
 
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Glazed ceramics with form remain from Trần - dynasty period at underground tunnel and parking lot of the National Assembly house at 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
 
NGUYỄN THẮNG
Remains of northeastern wall of Hồ - dynasty citadel from excavation data in 2018
 
NGUYỄN THỊ TÚ ANH
Óc Eo - culture sculptural work “Narration of Buddhism” in An Giang Museum
 
NGUYỄN THỊ THANH DỊU
Community archaeology with protection and value valorization of cultural and historical sites
 

Thư viện

Tác giả: Phan Phương Thảo Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 1099tr Kích thước: 16 x 24cm
Tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 843tr Kích thước: 16 x 24cm
Tác giả: Trần Đức Anh Sơn Nhà xuất bản: Dân trí- 2018 Tổng số trang: 133tr Kích thước: 14,5 x 20,5cm
Tác giả: Will Durant, Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê Nhà xuất bản: Hồng Đức - 2018 Tổng số trang: 403tr Kích thước: 14,5 x 20,5cm
- Tác giả: Trần Anh Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hải, Lý Mạnh Thắng - Cơ quan xb: Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang - Nxb: Thế Giới-2021 - Số trang: 177.tr -...
- Tác giả: TS. Thượng tọa Thích Tâm Đức - Người dịch: Thích Phước Như - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2022 - Số trang: 226 tr - Khổ: 17 x 24cm
Tác giả: Nguyễn Khắc Sử, Phan Thanh Toàn Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - 2021 Tổng số trang: 545tr Kích thước: 16x24cm
Tác giả: Phạm Xuân Nam Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân - 2018 Tổng số trang: 250tr Kích thước: 14,5 x 20,5cm
Tác giả: Phạm Xuân Nam Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân - 2018 Tổng số trang: 220tr Kích thước: 14,5 x 20,5cm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 5296665
Số người đang online: 17