Tạp chí Khảo cổ học 2-2020

Mục lục  

Trang

 

 
LÊ HOÀNG PHONG, LÂM KIM LỢI                     
Di tích kênh cổ Lung Lớn Óc Eo - Ba Thê (An Giang)
3
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Môi trường đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn văn hóa Óc Eo qua phân tích bào tử phấn hoa                                            
14
NGUYỄN QUANG BẮC, NGUYỄN HỮU TUẤN, NGUYỄN QUANG MIÊN, TRÌNH NĂNG CHUNG VÀ LÊ NGỌC THANH
Nhận diện đô thị cổ Óc Eo từ kết quả nghiên cứu liên ngành: Viễn thám, công nghệ thông tin, địa vật lý - địa chất và khảo cổ học                                                 
28
BÙI MINH TRÍ
Đồ gốm nước ngoài trong văn hóa Óc Eo và một vài nhận thức mới về văn hóa Óc Eo, tiếp cận từ nghiên cứu so sánh
43
NGÔ HỒ ANH KHÔI, PHẠM VĂN TRIỆU, LÊ ĐÌNH PHỤNG, NGUYỄN TRỌNG CƠ VÀ ĐOÀN NGỌC KHÔI
Những hiện vật minh chứng mới cho sự tồn tại của lò thủy tinh ở khu vực Óc Eo
63
BÙI VĂN LIÊM
Vai trò vùng biển Nam Bộ trong giao lưu văn hóa và thương mại thời kỳ văn hóa Óc Eo
70
NGUYỄN KIM DUNG, NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN VÀ LÊ HOÀNG PHONG
Từ hiện vật trang sức mới phát hiện góp thêm những nhận xét về hải thương quốc tế trong văn hóa Óc Eo
79
 
Contents  

Page

 

 
LÊ HOÀNG PHONG, LÂM KIM LỢI                    
Ancient Lung Lớn canal of Óc Eo - Ba Thê (An Giang)
3
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Environment of Cửu Long - river basin in Óc Eo - culture period from pollen analysis
14
NGUYỄN QUANG BẮC, NGUYỄN HỮU TUẤN, NGUYỄN QUANG MIÊN, TRÌNH NĂNG CHUNG AND LÊ NGỌC THANH
Identification of ancient Óc Eo urban area from results of multidisciplinary research: Remote sensing, geographic information systems, geophysics-geology and archaeology
28
BÙI MINH TRÍ
Exotic ceramics in Óc Eo culture and some new perceptions of Óc Eo culture approached from comparative research
43
NGÔ HỒ ANH KHÔI, PHẠM VĂN TRIỆU,               LÊ ĐÌNH PHỤNG, NGUYỄN TRỌNG CƠ AND       ĐOÀN NGỌC KHÔI
Evidence of new artifacts for the existence of glass - making furnaces in Óc Eo - cultutre area
63
BÙI VĂN LIÊM
Role of marine region of Southern Việt Nam  in cultural interactions and trade in Óc Eo - culture
70
NGUYỄN KIM DUNG, NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN AND LÊ HOÀNG PHONG
From newly - found jewelry artifacts, more comments about international marine trade in the Óc Eo culture
79

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Hồng Liên - Nxb: Hà Nội - 2008 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 217 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Khoa Lịch sử - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 658...
- Tác giả: Thanh Lê - Nxb: Hà Nội - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19 cm - Số trang: 198 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4099685
Số người đang online: 5