Tạp chí Khảo cổ học 2-2019

 
Mục lục  

Trang

 
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG THÚY QUỲNH
110 năm phát hiện, nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi và miền Trung Việt Nam
3
NGUYỄN GIA ĐỐI
Kỹ nghệ Đá cũ An Khê trong bối cảnh kỹ nghệ ghè hai mặt ở khu vực Âu - Á
25
NGUYỄN LÂN CƯỜNG
Di cốt người cổ đầu tiên được phát hiện ở hang động núi lửa Krông Nô (Đắk Nông)
33
NGUYỄN ĐỨC BÌNH VÀ NHÓM NGHIÊN CỨU
Kết quả khai quật địa điểm cánh đồng Nội Cung (Nam Định) năm 2016
53
TRẦN KỲ PHƯƠNG
Nghệ thuật Champa thế kỷ XI và XII trong mối quan hệ với Chola qua con đường hải thương
76
BÙI VĂN HIẾU, LÊ THỊ LIÊN
Xây dựng ngành khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam từ những hoạt động của Viện khảo cổ học
88


contents
 

Page

BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG THÚY QUỲNH
110 years of discovery, research into Sa Huỳnh in Quảng Ngãi and central Việt Nam
3
NGUYỄN GIA ĐỐI
An Khê palaeolithic industry in context of biface industry in Europe - Asia
25
NGUYỄN LÂN CƯỜNG
First ancient humane bones found vocanic cave Krông Nô (Đắk Nông)
33
NGUYỄN ĐỨC BÌNH ET AL
Results of excavation at Nội Cung field site (Nam Định) in 2016
53
TRẦN KỲ PHƯƠNG
Champa art from eleventh - twelfth centuries in relationship with Chola through marine route
76
BÙI VĂN HIẾU, LÊ THỊ LIÊN
Establishment of under-water archaeology in Việt Nam from activities of Việt Nam institute of archaeology
88

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Hồng Liên - Nxb: Hà Nội - 2008 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 217 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Khoa Lịch sử - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 658...
- Tác giả: Thanh Lê - Nxb: Hà Nội - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19 cm - Số trang: 198 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4100768
Số người đang online: 10