Tạp chí Khảo cổ học 2-2018

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Mục lục  

Trang

NGUYỄN GIA ĐỐI, PHAN THANH TOÀN
Kết quả khai quật di chỉ Ba Vũng năm 2005
3
NGUYỄN VĂN HẢO
Nhóm mộ cổ Lào Cai (1993 - 1994) là của người Lạc Việt hay của người Điền?
19
NGUYỄN THẮNG
Minh văn trên vật liệu kiến trúc tại chính điện Kính Thiên (năm 2011 - 2015)
23
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG TRỌNG THỨC
Về những con tàu đắm ở vùng biển hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang
35
LÊ ĐÌNH PHỤNG
Kinh thành Vijaya - lịch sử và tư liệu khảo cổ học
48
LÊ CẢNH LAM, NGUYỄN LÂN CƯỜNG, NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
Nghiên cứu dầu thơm trong mộ Nhật Tân (Hà Nội) bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ
74
PHẠM ĐỨC MẠNH
Di tích mộ táng thời Nguyễn ở Sài Gòn - Gia Định xưa
78
NGUYỄN TIẾN ĐÔNG, ANDREW HARDY
Ai xây Trường Lũy Quảng Ngãi? Vài kết quả nghiên cứu liên ngành
91
Contents  

 

 

Page

NGUYỄN GIA ĐỐI, PHAN THANH TOÀN
Excavation results of  Ba Vũng site in 2005
3
NGUYỄN VĂN HẢO
Burial group in Lào Cai (1993 - 1994) - from Lạc Việt or tian inhabitants?
19
NGUYỄN THẮNG
Inscriptions on architectural materials of Kính Thiên palace (2011 - 2015)
23
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG TRỌNG THỨC
Sunken ships in marine area of  Bà Rịa - Vũng Tàu
and Kiên Giang provinces
35
LÊ ĐÌNH PHỤNG
Vijaya imperial citadel - archaeological history and data
48
LÊ CẢNH LAM, NGUYỄN LÂN CƯỜNG, NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
Study of aromic oil from Nhật Tân burial (Hà Nội) by gas chromatography mass spectometry
74
PHẠM ĐỨC MẠNH
Nguyễn-period burials in old Sài Gòn - Gia Định
78
NGUYỄN TIẾN ĐÔNG, ANDREW HARDY
Who built Trường Lũy in Quảng Ngãi?
some interdisciplinary research results
 
91

Thư viện

- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Nguyễn Hồng Ân - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2016 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Phạm Đức Mạnh +...
- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Lê Hải Đăng - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2017 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Trình Năng Chung + TS...
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 262
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5 x 24 cm Số trang: 556
- Cơ quan phát hành: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 948tr...
- Tác giả: PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 612tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Trịnh Khắc Mạnh (Chủ biên) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 648tr - Năm xuất bản: 2017
Tác giả: Nguyễn Chí Bền (Chủ biên) Nxb: Khoa học xã hội  Khổ sách: 16 x 24cm Số trang: 592tr Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Nam C.Kim - Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội - Nxb: Thế giới - Khổ sách:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2155445
Số người đang online: 10