Tạp chí Khảo cổ học 2-2018

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Mục lục  

Trang

NGUYỄN GIA ĐỐI, PHAN THANH TOÀN
Kết quả khai quật di chỉ Ba Vũng năm 2005
3
NGUYỄN VĂN HẢO
Nhóm mộ cổ Lào Cai (1993 - 1994) là của người Lạc Việt hay của người Điền?
19
NGUYỄN THẮNG
Minh văn trên vật liệu kiến trúc tại chính điện Kính Thiên (năm 2011 - 2015)
23
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG TRỌNG THỨC
Về những con tàu đắm ở vùng biển hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang
35
LÊ ĐÌNH PHỤNG
Kinh thành Vijaya - lịch sử và tư liệu khảo cổ học
48
LÊ CẢNH LAM, NGUYỄN LÂN CƯỜNG, NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
Nghiên cứu dầu thơm trong mộ Nhật Tân (Hà Nội) bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ
74
PHẠM ĐỨC MẠNH
Di tích mộ táng thời Nguyễn ở Sài Gòn - Gia Định xưa
78
NGUYỄN TIẾN ĐÔNG, ANDREW HARDY
Ai xây Trường Lũy Quảng Ngãi? Vài kết quả nghiên cứu liên ngành
91
Contents  

 

 

Page

NGUYỄN GIA ĐỐI, PHAN THANH TOÀN
Excavation results of  Ba Vũng site in 2005
3
NGUYỄN VĂN HẢO
Burial group in Lào Cai (1993 - 1994) - from Lạc Việt or tian inhabitants?
19
NGUYỄN THẮNG
Inscriptions on architectural materials of Kính Thiên palace (2011 - 2015)
23
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG TRỌNG THỨC
Sunken ships in marine area of  Bà Rịa - Vũng Tàu
and Kiên Giang provinces
35
LÊ ĐÌNH PHỤNG
Vijaya imperial citadel - archaeological history and data
48
LÊ CẢNH LAM, NGUYỄN LÂN CƯỜNG, NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
Study of aromic oil from Nhật Tân burial (Hà Nội) by gas chromatography mass spectometry
74
PHẠM ĐỨC MẠNH
Nguyễn-period burials in old Sài Gòn - Gia Định
78
NGUYỄN TIẾN ĐÔNG, ANDREW HARDY
Who built Trường Lũy in Quảng Ngãi?
some interdisciplinary research results
 
91

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Hồng Liên - Nxb: Hà Nội - 2008 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 217 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Khoa Lịch sử - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 658...
- Tác giả: Thanh Lê - Nxb: Hà Nội - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19 cm - Số trang: 198 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4099745
Số người đang online: 5