Tạp chí Khảo cổ học 2-2018

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Mục lục  

Trang

NGUYỄN GIA ĐỐI, PHAN THANH TOÀN
Kết quả khai quật di chỉ Ba Vũng năm 2005
3
NGUYỄN VĂN HẢO
Nhóm mộ cổ Lào Cai (1993 - 1994) là của người Lạc Việt hay của người Điền?
19
NGUYỄN THẮNG
Minh văn trên vật liệu kiến trúc tại chính điện Kính Thiên (năm 2011 - 2015)
23
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG TRỌNG THỨC
Về những con tàu đắm ở vùng biển hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang
35
LÊ ĐÌNH PHỤNG
Kinh thành Vijaya - lịch sử và tư liệu khảo cổ học
48
LÊ CẢNH LAM, NGUYỄN LÂN CƯỜNG, NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
Nghiên cứu dầu thơm trong mộ Nhật Tân (Hà Nội) bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ
74
PHẠM ĐỨC MẠNH
Di tích mộ táng thời Nguyễn ở Sài Gòn - Gia Định xưa
78
NGUYỄN TIẾN ĐÔNG, ANDREW HARDY
Ai xây Trường Lũy Quảng Ngãi? Vài kết quả nghiên cứu liên ngành
91
Contents  

 

 

Page

NGUYỄN GIA ĐỐI, PHAN THANH TOÀN
Excavation results of  Ba Vũng site in 2005
3
NGUYỄN VĂN HẢO
Burial group in Lào Cai (1993 - 1994) - from Lạc Việt or tian inhabitants?
19
NGUYỄN THẮNG
Inscriptions on architectural materials of Kính Thiên palace (2011 - 2015)
23
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG TRỌNG THỨC
Sunken ships in marine area of  Bà Rịa - Vũng Tàu
and Kiên Giang provinces
35
LÊ ĐÌNH PHỤNG
Vijaya imperial citadel - archaeological history and data
48
LÊ CẢNH LAM, NGUYỄN LÂN CƯỜNG, NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
Study of aromic oil from Nhật Tân burial (Hà Nội) by gas chromatography mass spectometry
74
PHẠM ĐỨC MẠNH
Nguyễn-period burials in old Sài Gòn - Gia Định
78
NGUYỄN TIẾN ĐÔNG, ANDREW HARDY
Who built Trường Lũy in Quảng Ngãi?
some interdisciplinary research results
 
91

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2921408
Số người đang online: 8