Tạp chí Khảo cổ học 1-2019

Mục lục  

Trang

 
NGUYỄN QUANG THUẤN
Phát biểu chào mừng 50 năm thành lập Viện Khảo cổ học
3
NGUYỄN GIA ĐỐI
Diễn văn kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Khảo cổ học
6
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Quá trình cư trú và tổ chức kỹ thuật của cư dân hang Pắc Tà (Hà Giang)
11
TRƯƠNG HỮU NGHĨA, NGUYỄN ANH TUẤN
Quần động vật ở di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc (Hà Tĩnh) khai quật năm 2014
29
HOÀNG THÚY QUỲNH
Nguyên liệu làm gốm văn hóa Sa Huỳnh qua phân tích thạch học
37
ĐỖ THỊ HOÀI
Nghệ thuật trang trí bệ tượng đá thời Lý ở đồng bằng châu thổ sông Hồng
59
LÊ NGỌC HÂN          
Kỹ thuật chồng nung bằng bột chống dính trên đồ gốm men
68
LÊ ĐÌNH PHỤNG      
Gốm cổ Champa thời kỳ Vijaya những đặc trưng cơ bản
77
NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG          
So sánh đồ gốm văn hóa Óc Eo và đồ gốm của người Khmer ở Tây Nam Bộ
89
 
contents  

Page

 
NGUYỄN QUANG THUẤN                                      Welcoming speech in the celebration of 50 years of establishment of Việt Nam Institute of Archaeology 3
NGUYỄN GIA ĐỐI                                                                   Speech in the 50th anniversary of establishment of Việt Nam Institute of Archaeology      
 
       6
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG                                      Settlement process and technical organization by inhabitants of  Pắc Tà cave site (Hà Giang)  
11
TRƯƠNG HỮU NGHĨA, NGUYỄN ANH TUẤN           Fauna of Thạch Lạc site (Hà Tĩnh province) in excavation in 2014  
 
29
HOÀNG THÚY QUỲNH                                             Materials for making Sa Huỳnh - culture ceramics through petrographic analysis  
37
ĐỖ THỊ HOÀI                                                                      Decorrative art of Lý - period stone plinths in Hồng - river delta 59
LÊ NGỌC HÂN                                                                Technique of stacking ceramics for firing with ani-sticky powder  
 
68
LÊ ĐÌNH PHỤNG                                                       Champa ceramics from Vijaya period fundermental characteristics 77
NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG
Comparision between Óc Eo - culture ceramics and Khmer ceramics in Western part of Southern Việt Nam
89

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Hồng Liên - Nxb: Hà Nội - 2008 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 217 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Khoa Lịch sử - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 658...
- Tác giả: Thanh Lê - Nxb: Hà Nội - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19 cm - Số trang: 198 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4099779
Số người đang online: 4