Tạp chí Khảo cổ học 1-2018

Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Mục lục  

Trang

NGUYỄN ANH TUẤN, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, TRƯƠNG HỮU NGHĨA, TRẦN THỊ MINH                                                                            
Di chỉ cổ sinh hang Pắc Đây (Lạng Sơn)
3
TRÌNH NĂNG CHUNG
Di tích hang Thẳm Choóng (Tuyên Quang)
15
BÙI HỮU TIẾN
Không gian văn hóa Đồng Đậu: đặc điểm và những mối liên hệ
27
TRẦN QUÝ THỊNH, NGUYỄN NGỌC QUÝ
Giao lưu và hội nhập Tiền Sa Huỳnh - Sa Huỳnh ở Tây Nguyên
46
PHẠM VĂN TRIỆU
Nghiên cứu trục trung tâm Cấm thành Thăng Long thời Lý và thời Trần qua tư liệu khảo cổ học
54
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Đồ gốm sứ thời Lý và thời Trần tại Bảo tàng Hòa Bình
64
NGUYỄN HỮU MẠNH
Văn hóa Champa ở Bình Định trong mối giao lưu với hệ thống trao đổi của chính thể Vijaya thế kỷ X - XV
80

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3628899
Số người đang online: 2