Tạp chí Khảo cổ học 1-2018

Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Mục lục  

Trang

NGUYỄN ANH TUẤN, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, TRƯƠNG HỮU NGHĨA, TRẦN THỊ MINH                                                                            
Di chỉ cổ sinh hang Pắc Đây (Lạng Sơn)
3
TRÌNH NĂNG CHUNG
Di tích hang Thẳm Choóng (Tuyên Quang)
15
BÙI HỮU TIẾN
Không gian văn hóa Đồng Đậu: đặc điểm và những mối liên hệ
27
TRẦN QUÝ THỊNH, NGUYỄN NGỌC QUÝ
Giao lưu và hội nhập Tiền Sa Huỳnh - Sa Huỳnh ở Tây Nguyên
46
PHẠM VĂN TRIỆU
Nghiên cứu trục trung tâm Cấm thành Thăng Long thời Lý và thời Trần qua tư liệu khảo cổ học
54
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Đồ gốm sứ thời Lý và thời Trần tại Bảo tàng Hòa Bình
64
NGUYỄN HỮU MẠNH
Văn hóa Champa ở Bình Định trong mối giao lưu với hệ thống trao đổi của chính thể Vijaya thế kỷ X - XV
80

 

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2921341
Số người đang online: 7