Tạp chí Khảo cổ học 1-2018

Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Mục lục  

Trang

NGUYỄN ANH TUẤN, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, TRƯƠNG HỮU NGHĨA, TRẦN THỊ MINH                                                                            
Di chỉ cổ sinh hang Pắc Đây (Lạng Sơn)
3
TRÌNH NĂNG CHUNG
Di tích hang Thẳm Choóng (Tuyên Quang)
15
BÙI HỮU TIẾN
Không gian văn hóa Đồng Đậu: đặc điểm và những mối liên hệ
27
TRẦN QUÝ THỊNH, NGUYỄN NGỌC QUÝ
Giao lưu và hội nhập Tiền Sa Huỳnh - Sa Huỳnh ở Tây Nguyên
46
PHẠM VĂN TRIỆU
Nghiên cứu trục trung tâm Cấm thành Thăng Long thời Lý và thời Trần qua tư liệu khảo cổ học
54
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Đồ gốm sứ thời Lý và thời Trần tại Bảo tàng Hòa Bình
64
NGUYỄN HỮU MẠNH
Văn hóa Champa ở Bình Định trong mối giao lưu với hệ thống trao đổi của chính thể Vijaya thế kỷ X - XV
80

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2836745
Số người đang online: 4