Tạp chí Khảo cổ học 1-2018

Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Mục lục  

Trang

NGUYỄN ANH TUẤN, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, TRƯƠNG HỮU NGHĨA, TRẦN THỊ MINH                                                                            
Di chỉ cổ sinh hang Pắc Đây (Lạng Sơn)
3
TRÌNH NĂNG CHUNG
Di tích hang Thẳm Choóng (Tuyên Quang)
15
BÙI HỮU TIẾN
Không gian văn hóa Đồng Đậu: đặc điểm và những mối liên hệ
27
TRẦN QUÝ THỊNH, NGUYỄN NGỌC QUÝ
Giao lưu và hội nhập Tiền Sa Huỳnh - Sa Huỳnh ở Tây Nguyên
46
PHẠM VĂN TRIỆU
Nghiên cứu trục trung tâm Cấm thành Thăng Long thời Lý và thời Trần qua tư liệu khảo cổ học
54
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Đồ gốm sứ thời Lý và thời Trần tại Bảo tàng Hòa Bình
64
NGUYỄN HỮU MẠNH
Văn hóa Champa ở Bình Định trong mối giao lưu với hệ thống trao đổi của chính thể Vijaya thế kỷ X - XV
80

 

Thư viện

- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Nguyễn Hồng Ân - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2016 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Phạm Đức Mạnh +...
- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Lê Hải Đăng - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2017 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Trình Năng Chung + TS...
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 262
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5 x 24 cm Số trang: 556
- Cơ quan phát hành: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 948tr...
- Tác giả: PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 612tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Trịnh Khắc Mạnh (Chủ biên) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 648tr - Năm xuất bản: 2017
Tác giả: Nguyễn Chí Bền (Chủ biên) Nxb: Khoa học xã hội  Khổ sách: 16 x 24cm Số trang: 592tr Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Nam C.Kim - Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội - Nxb: Thế giới - Khổ sách:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2155322
Số người đang online: 9