Sưu tập tiền Minh Mệnh trong Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh

- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh
- Nxb: Hải Phòng - 2013
-  Khổ sách: 18 x 20cm
- Số trang: 140tr
Nội dung cuốn sách: Tháng 5 năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế tại Phú Xuân lập ra triều Nguyễn chấm dứt hơn hai trăm năm nội chiến, hoàn thành công nghiệp thống nhất đất nước còn dang dở dưới triều Tây Sơn.

Dưới thời Nguyễn, sau khi thống nhất đất nước, các vua nhà Nguyễn đã tiến hành nhiều chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội để xây dựng nên một vương triều độc lập, tự chủ. Trước giai đoạn thuộc Pháp, bốn triều vua Nguyễn: Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức đã lần lượt thay nhau trị vì vương quốc. Song, nước Đại Nam dưới triều Minh Mệnh có lẽ là giai đoạn phát triển ổn định hơn cả, một giai đoạn từ đây những chính sách được khởi nguồn, hình thành và được kế thừa ở giai đoạn sau.

Cuốn sách tập trung giới thiệu về sưu tập tiền Minh Mệnh được lưu giữ trong Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra còn giới thiệu về chính sách tiền tệ dưới triều Minh Mệnh, đây là tiền đề cho việc hình thành, ra đời các loại hình tiền tệ khá đặc biệt trong lịch sử tiền tệ phong kiến Việt Nam
 
Xin trân trọng giới thiệu!!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3600750
Số người đang online: 2