Sưu tập tiền Minh Mệnh trong Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh

- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh
- Nxb: Hải Phòng - 2013
-  Khổ sách: 18 x 20cm
- Số trang: 140tr
Nội dung cuốn sách: Tháng 5 năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế tại Phú Xuân lập ra triều Nguyễn chấm dứt hơn hai trăm năm nội chiến, hoàn thành công nghiệp thống nhất đất nước còn dang dở dưới triều Tây Sơn.

Dưới thời Nguyễn, sau khi thống nhất đất nước, các vua nhà Nguyễn đã tiến hành nhiều chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội để xây dựng nên một vương triều độc lập, tự chủ. Trước giai đoạn thuộc Pháp, bốn triều vua Nguyễn: Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức đã lần lượt thay nhau trị vì vương quốc. Song, nước Đại Nam dưới triều Minh Mệnh có lẽ là giai đoạn phát triển ổn định hơn cả, một giai đoạn từ đây những chính sách được khởi nguồn, hình thành và được kế thừa ở giai đoạn sau.

Cuốn sách tập trung giới thiệu về sưu tập tiền Minh Mệnh được lưu giữ trong Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra còn giới thiệu về chính sách tiền tệ dưới triều Minh Mệnh, đây là tiền đề cho việc hình thành, ra đời các loại hình tiền tệ khá đặc biệt trong lịch sử tiền tệ phong kiến Việt Nam
 
Xin trân trọng giới thiệu!!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2984757
Số người đang online: 6