Sự sinh thành Việt Nam

"SỰ SINH THÀNH VIỆT NAM Bắt đầu từ những đám mấy huyền thoại. Tôi muốn bắt đầu việc trình bày lịch sử dân tộc tôi từ những mây mù của huyền thoại. Dân tộc nào cũng có những truyền thuyết, huyền thoại về buổi đầu lịch sử của mình. Dân tộc tôi cũng vậy. Nhưng không biết có dân tộc nào như dân tộc tôi, cho đến nay vẫn có một ngôi mộ Tổ chung, ngôi mộ của vua Hùng, vị thủ lĩnh cổ xưa, trên một ngọn núi cao, mà hàng nằm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, nhân dân khắp miền của đất nước, đều làm một cuộc hành hương về ngôi mộ trên núi, thắp hương tưởng niệm buổi đầu mở nước.
Thử vén đám mây mù của huyền thoại. Thật khó nhận ra thực sự của lịch sử qua huyền thoại. Ngôn ngữ của lịch sử là ngôn ngữ của sự kiện, còn ngôn ngữ của huyền thoại là ngôn ngữ của biểu tượng. KHông có thời gian thì không có lịch sử. Nhưng thời gian của lịch sử là thời gian có định hướng. Còn thời gian của huyền thoại là không định hướng…”
Sách gồm các chương
1. Bắt đầu từ đám mây mù của huyền thoại
2. Thử vén đám mây mù của huyền thoại
3. Nhưng không phải chỉ có huyền thoại
4. Trong buổi sáng của lịch sử
5. Từ những người săn bắn hái lượm đến những người trồng trọt
6. Một bức tranh ghép mảnh (mosaic) mới của văn hóa tiền sử
7. Từ khi đồng thau xuất hiện ở lưu vực sông Hồng
8. …Và ở các lưu vực sông Mã, sông Lam
9. Rực rỡ Đông Sơn
10. Cuộc sống của người Đông Sơn
11. Trống đồng Đông Sơn
12. Sự hình thành nhà nước đầu tiên
13. Vua An Dương và nước Âu Lạc
14. Thành Cổ Loa
15. Triệu Đà chiếm nước Âu Lạc
16. Từ ách thống trị của Nam Việt đến ách thống trị của đế quốc Hán
17. Hai thế kỷ trước Công nguyên: Bắt đầu một tiếp biến văn hóa
18. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
19. Năm thế kỷ sau Công nguyên: Tình hình nông nghiệp
20. Năm thế kỷ sau Công nguyên: Tình hình thủ công nghiệp
21. Năm thế kỷ sau Công nguyên: Những biến đổi xã hội và văn hóa
22. Nho giáo và Đạo giáo ở Giao châu
23. Sự du nhập của Phật giáo ở Việt Nam
24. Cuộc nổi dậy của Bà Triệu
25. Các cuộc nổi dậy ở Giao châu sau khởi nghĩa Bà Triệu
26. Lý Bí và nước Vạn Xuân
27. Cuộc kháng chiến chống quân Lương
28. Lý Phật Tử và cuộc xâm lược của nhà Tùy
29. Dưới sự thống trị của Tùy-Đường
30. Văn hóa Việt Nam thời Tùy-Đường
31. Cuộc nổi dậy của ông vua đen
32. Từ vua Bố Cái đến thủ lĩnh Dương Thanh
33. Họ Khúc và bước đầu của nền độc lập
34. Dương Đình Nghệ khôi phục quyền tự chủ (931-937)
35. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
36. Nhìn lại mười thế kỷ dưới sự thống trị của Trung Quốc
37. Từ triều Ngô đến mười hai sứ quân
38. Đinh Bộ Lĩnh khôi phục sự thống nhất đất nước
39. Lê Hoàn và cuộc kháng chiến chống Tống năm 981
40. Thành Hoa Lư
41. Triều đại Lê : tình hình chính trị
42. Triều đại Lê : tình hình kinh tế
43. Văn hóa việt nam thế kỷ 10
44. Ông vua nằm và sự kết thúc của triều Lê
45. Lý Công Uẩn với sự bắt đầu của thời kỳ Thăng Long
46. Triều đại Lý và chế độ trung ương tập quyền
47. Quân đội thời Lý
48. Nhà Lý với các dân tộc thiểu số
49. Cuộc kháng chiến chống Tống: Tấn công trước để tự vệ
50. Cuộc kháng chiến chống Tống: Chiến trận bên sông Cầu
51. Các hình thức sở hữu ruộng đất thời Lý
52. Nông nghiệp thời Lý
53. Thủ công nghiệp thời Lý
54. Thương nghiệp thời Lý
55. Đời sống hàng ngày thời Lý
56. Các tôn giáo thời Lý
57. Nghệ thuật thời Lý
58. Thăng long thời Lý
59. Sự suy vong của triều Lý
60. Nhà Trần bắt đầu
61. Bộ máy quan lại từ trung ương đến làng xã
62. Quân đội thời Trần
63. Cuộc kháng chiến chống quân mông cổ năm 1258
64. Giữa hai cuộc chiến tranh (1258 - 1285)
65. Hội nghị Diên Hồng và Hịch Tướng sĩ của Trần Hưng Đạo
66. Cuộc kháng chiến chống Nguyên năm 1285
67. Cuộc kháng chiến chống Nguyên 1287 - 1288
68. Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Trần
69. Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần
70. Đời sống hàng ngày và lễ hội thời Trần
71. Phật giáo và nho giáo thời Trần
72. Nghệ thuật thời Trần
73. Thăng long thời Trần
74. Triều Trần trên bước đường suy vong
75. Những cải cách của Hồ Quý Ly và triều đại Hồ
76. Quân Minh xâm lược
77. Những cuộc khởi nghĩa chống minh đầu tiên
78. Khởi nghĩa Lam Sơn: Những bước đầu gian khổ
79. Khởi nghĩa Lam Sơn: Tiến đến thắng lợi hoàn toàn
80. Lê lợi với việc hàn gắn vết thương chiến tranh
81. Sự củng cố nhà nước tập quyền ở thế kỷ 15
82. Chính sách ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thế kỷ 15
83. Thủ công nghiệp và Thương nghiệp thế kỷ 15 
84. Nho giáo chiếm ưu thế ở thế kỷ 15 
85. Văn học nghệ thuật thế kỷ 15 
86. Sự củng cố nhà nước tập quyền ở thế kỷ 15
87. Chính sách ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thế kỷ 15
88. Thế kỷ 16 bắt đầu với nhiều biến động
89. Nhà Mạc và cuộc chiến tranh Nam-Bắc
90. Cuộc nội chiến Trịnh-Nguyễn
91. Kinh tế nông nghiệp và công việc khai hoang thế kỷ 16-17
92. Thủ công nghiệp và thương nghiệp thế kỷ 16-17 
93. Văn hóa Việt Nam thế kỷ 16-17: Đời sống tư tưởng và tôn giáo
94. Văn hóa Việt Nam thế kỷ 16-17: Văn học và nghệ thuật
95. Đàng NgoàI thế kỷ 18: Sự mục nát của chính quyền Trịnh
96. Kinh tế Đàng NgoàI thế kỷ 18: Thủ công nghiệp và thương nghiệp
97. Kinh tế Đàng NgoàI thế kỷ 18: Nông nghiệp
98. Những cuộc nổi dậy của nông dân Đàng Ngoài
99. Kinh tế Đàng Trong thế kỷ 18
100. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn
101. Tây Sơn chống quân Xiêm
102. Lật đổ chính quyền Lê-Trịnh
103. Kháng chiến chống quân Thanh
104. Đời sống tinh thần thế kỷ 18: Ý thức và tín ngưỡng
105. Đời sống tinh thần thế kỷ 18: Văn học nghệ thuật
106. Nguyễn Ánh khôi phục ngai vàng
107. Lời tạm biệt của tác giả - Vài dòng về nhà Nguyễn.
Nguồn: Facebooks HanThai (Thái Thị Ngọc Hân)
St: Ngô Thị Nhung

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  
Viện Khảo cổ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Khảo cổ học cùng toàn thể quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu tới dự buổi Tọa đàm khoa học: "...
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 259 tr + 151tr phụ lục (bản ảnh và bản vẽ)
- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko - Nxb: Khoa học xã hội - 2016 -  Khổ sách: 14 x 26 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4147405
Số người đang online: 4