SỰ HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC SƠ KHAI Ở VIỆT NAM (Qua tư liệu khảo cổ học)

 
Cuốn sách Sự hình thành nhà nước sơ khai ở Việt Nam (Qua tư liệu khảo cổ học) của PGS.TS. Trịnh Sinh là một cuốn giáo trình dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học dùng cho môn học: 1/ Những vấn đề cơ bản của Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Việt Nam; 2/ Văn hóa Đông Sơn và vấn đề nhà nước sơ khai.
 
Cuốn giáo trình gồm 5 chương, sau mỗi chương đều có các câu hỏi dành cho cho nghiên cứu sinh và học viên cao học ôn tập. Nội dung các chương như sau: Chương 1 viết về vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu nhà nước sơ khai; chương 2 đưa ra những tiền đề dẫn tới sự hình thành nhà nước sơ khai ở miền Bắc Việt Nam; chương 3 giới thiệu về nhà nước Văn Lang - Âu Lạc qua một số tư liệu, về nhà nước Âu Lạc - sự kế thừa của nhà nước Văn Lang, về con người, các tộc người thời Văn Lang - Âu Lạc, về kinh đô Văn Lang và về thiết chế nhà nước sơ khai; chương 4 tác giả đặt nhà nước Văn Lang - Âu Lạc trong bối cảnh của khu vực, đó là với những nhà nước sơ khai ở miền Tây Nam, Đông Nam Trung Quốc, với những tộc người trong văn hóa Sa Huỳnh; chương 5 nêu vấn đề nhà nước sơ khai ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ Việt Nam.

Ngoài nội dung trên cuốn sách còn kèm theo phần phụ lục minh họa với nhiều bản đồ, bản vẽ, bản dập, bản ảnh và biểu đồ về khảo cổ học rõ nét, đặc sắc, hấp dẫn sẽ giúp cho nghiên cứu sinh và học viên cao học hiểu rõ hơn về vấn đề.

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3467714
Số người đang online: 14