Sự hình thành nhà nước sơ khai ở miền Bắc Việt Nam (26/03/2012)

Sự hình thành nhà nước sơ khai ở miền Bắc Việt Nam (26/03/2012)

 

 

Cơ quan soạn thảo: NXB Khoa học xã hội

Kích thước: 16 x 24 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 514

Cuốn sách tổng kết toàn bộ tư liệu nghiên cứu từ trước tới nay về vấn đề nhà nước sơ khai ở nước ta, chủ yếu là khối tài liệu khảo cổ học. Ngoài ra còn có các tài liệu khoa học liên ngành như: sử học, dân tộc học, thư tịch học, truyền thuyết, văn hóa dân gian, một số khoa học tự nhiên có liên quan đến đề tài.

Giới thiệu về nội dung:

Cuốn sách tổng kết toàn bộ tư liệu nghiên cứu từ trước tới nay về vấn đề nhà nước sơ khai ở nước ta, chủ yếu là khối tài liệu khảo cổ học. Ngoài ra còn có các tài liệu khoa học liên ngành như: sử học, dân tộc học, thư tịch học, truyền thuyết, văn hóa dân gian, một số khoa học tự nhiên có liên quan đến đề tài.

Tổng kết những tài liệu, luận văn, các sách báo của các nhà khoa học đã nghiên cứu vấn đề vấn đề nhà nước sơ khai, chủ yếu là nhà nước sơ khai thời Hùng Vương và An Dương Vương ở miền Bắc nước ta. Đồng thời cũng tổng kết các tư liệu cập nhật về vấn đề nhà nước sơ khai của các nước trong khu vực…

Cuốn sách gồm 7 chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận về nhà nước sơ khai lịch sử nghiên cứu
Chương II: Những tiền đề dẫn tới hình thành nhà nước sơ khai ở miền Bắc Việt Nam
Chương III: Sự phân hóa xã hội, chiến tranh và xung đột trong cộng đồng cư dân Đông sơn là tiền đề quan trọng dẫn đến sự hình thành thủ lĩnh quân sự.
Chương IV: Sự phát triển của nghề luyện kim dẫn đến sự hình thành thủ lĩnh luyện kim
Chương V: vài nét về nước Âu Lạc và các tộc người trong thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc qua tài liệu khảo cổ học.
Chương VI: Văn Lang – Âu Lạc
Chương VII: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc trong bối cảnh khu vực

 
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2830461
Số người đang online: 10