Phát triển bền vững đô thị và khả năng thích ứng với nước biển dâng của hệ thống đô thị ở Việt Nam (Qua nghiên cứu điểm 03 thành phố Long Xuyên, Cần Thơ và Cà Mau).

- Tác giả: TS. Đào Hoàng Tuấn, TS. Trần Thị Tuyết
- Nxb: Khoa học xã hội
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 286tr
- Năm xuất bản: 2017

Biến đổi khí hậu trái đất là sự thay đổi hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo. Hậu quả chính của sự biến đổi khí hậu toàn cầu là: Các hệ sinh thái bị phá hủy, mất đa dạng sinh học, chiến tranh và xung đột, các tác hại kinh tế, dịch bệnh v.v.. Vì vậy trên cơ sở khảo sát cụ thể tại một số thành phố: Cần Thơ, Long Xuyên (An Giang) và Cà Mau ở Đồng bằng sông Cửu Long, tác giả đưa ra một số vấn đề chính sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và một số mô hình phát triển bền vững đô thị thích ứng với ngập lụt và nước biển dâng.
Chương 2: Ảnh hưởng nước biển dâng đến hệ thống đô thị ở Việt Nam
Chương 3: Dự báo ảnh hưởng của nước biển dâng và khả năng thích ứng của các thành phố Cần Thơ, Cà Mau và Long Xuyên ở đồng bằng sông Cửu Long.
Xin trân trọng giới thiệu!!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2831221
Số người đang online: 5