Phát lộ di tích Hoàng thành Thăng Long thoáng nhìn đầu tiên về di sản khảo cổ học Hà Nội.

- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy
- Nxb: Thế giới - 2018
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 431 tr
Nội dung cuốn sách:

Cuốn sách Phát lộ di tích Hoàng thành Thăng Long thoáng nhìn đầu tiên về di sản khảo cổ học Hà Nội do Andrew Hardy và TS.Nguyễn Tiến Đông - Viện Khảo cổ học làm chủ biên. Nội dung cuốn sách tập hợp gồm nhiều bài viết của các tác giả khác nhau về sử học, khảo cổ học, cung cấp những tư liệu chắt lọc về khu di tích Hoàng thành Thăng Long từ cấu tạo các tầng văn hóa, các vết tích sông, hồ, giếng nước, đường lát gạch, đống rác thải đến nền móng, vật liệu xây dựng, điêu khắc ... nhận diện bối cảnh tự nhiên và các đơn nguyên kiến trúc trong tổng thể kiến trúc Hoàng thành. Một số khác dựa trên nghiên cứu so sánh, chỉ ra những điểm mới trong nhận thức về tính đặc sắc của di tồn văn hóa Thăng Long cũng như những yếu tố liên quan đến giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa Đại Việt và các quốc gia lân cận đương thời.

Cấu trúc cuốn sách được chia là 3 phần:
1/  Tập hợp các bài viết của các tác giả về cuộc khai quật khảo cổ học tại Hoàng Thành Thăng Long (năm 2002 - 2004)
2/ Các bài viết về nghiên cứu lịch sử di tích Hoàng thành Thăng Long
3/ Sau cuộc khai quật: ký ức về quá khứ, di sản vì tương lai
Xin trân trọng giới thiệu !!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2830429
Số người đang online: 13