Phát lộ di tích Hoàng thành Thăng Long thoáng nhìn đầu tiên về di sản khảo cổ học Hà Nội.

- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy
- Nxb: Thế giới - 2018
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 431 tr
Nội dung cuốn sách:

Cuốn sách Phát lộ di tích Hoàng thành Thăng Long thoáng nhìn đầu tiên về di sản khảo cổ học Hà Nội do Andrew Hardy và TS.Nguyễn Tiến Đông - Viện Khảo cổ học làm chủ biên. Nội dung cuốn sách tập hợp gồm nhiều bài viết của các tác giả khác nhau về sử học, khảo cổ học, cung cấp những tư liệu chắt lọc về khu di tích Hoàng thành Thăng Long từ cấu tạo các tầng văn hóa, các vết tích sông, hồ, giếng nước, đường lát gạch, đống rác thải đến nền móng, vật liệu xây dựng, điêu khắc ... nhận diện bối cảnh tự nhiên và các đơn nguyên kiến trúc trong tổng thể kiến trúc Hoàng thành. Một số khác dựa trên nghiên cứu so sánh, chỉ ra những điểm mới trong nhận thức về tính đặc sắc của di tồn văn hóa Thăng Long cũng như những yếu tố liên quan đến giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa Đại Việt và các quốc gia lân cận đương thời.

Cấu trúc cuốn sách được chia là 3 phần:
1/  Tập hợp các bài viết của các tác giả về cuộc khai quật khảo cổ học tại Hoàng Thành Thăng Long (năm 2002 - 2004)
2/ Các bài viết về nghiên cứu lịch sử di tích Hoàng thành Thăng Long
3/ Sau cuộc khai quật: ký ức về quá khứ, di sản vì tương lai
Xin trân trọng giới thiệu !!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2924109
Số người đang online: 5