Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2019

- Tác giả: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
- Nxb: Khoa học xã hội - 2020
- Khổ sách: 19x27 cm

- Số trang: 902 trang

Hội nghị Thông báo những phát hiện mới về Khảo cổ học là hoạt động khoa học hàng năm của ngành Khảo cổ học cả nước, là sự kiện nổi bật gắn với lịch sử hình thành và phát triển của khảo cổ học nước nhà hơn nửa thế kỷ qua. Hội nghị có ý nghĩa to lớn trong việc trao đổi thông tin khoa học, tranh luận học thuật, đánh giá giá trị di sản văn hóa, hướng tới hợp tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Như thường lệ, đây là cuốn kỷ yếu của Hội nghị thông báo Khảo cổ học năm 2019 do Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Nội dung gồm 360 bài viết của các tác giả khác nhau thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học trên toàn quốc trong năm 2019: gồm 95 bài viết về khảo cổ học Tiền sử, 206 bài tham luận về khảo cổ học Lịch sử, 43 bài viết về khảo cổ học Champa - Óc Eo, 11 bài viết về khảo cổ học dưới nước và có 5 bài viết về các hoạt động chung của các cơ quan nghiên cứu khảo cổ. 
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nhà xuất bản: Hà Nội - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24 cm - Số trang: 872
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nhà xuất bản: Hà Nội - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24 cm - Số trang: 1040tr
- Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24cm - Số trang: 439 tr
- Tác giả: Nguyễn Kim Măng, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Thị Vân - Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội - Năm xuất bản: 2022 - Kích thước...
  Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 720
Nhà xuất bản: Thế giới, MaiHaBooks Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 24 cm Số trang: 304
Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 16 x 24cm  
Nhà xuất bản:  KHXH, MaiHaBooks Năm xuất bản: 2022 Kích thước: Số trang: 534
Tác giả: KTS. Lê Văn Lân Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 483tr Kích thước: 16 x 24cm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 5859484
Số người đang online: 15