Những phát hiện khảo cổ học tiền sử tại Hang Ốc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên
(Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn)
- Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018
-  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm
- Số trang: 220 tr

Thái Nguyên là một trong những điểm sáng về nghiên cứu khảo cổ học tiền sử ở Việt Nam. Từ xa xưa nơi đây có đầy đủ những điều kiện lý tưởng để người nguyên thủy có thể tồn tại và phát triển. Chính vì vậy trên mảnh đất này hiện nay vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa khảo cổ học có giá trị lịch sử - văn hóa cần được khám phá và nghiên cứu.
Cuốn sách Những phát hiện khảo cổ học tiền sử tại Hang Ốc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là công trình tổng kết toàn bộ tư liệu điều tra, khai quật và nghiên cứu của các nhà khoa học về di chỉ Hang Ốc - di chỉ được xếp hạng di tích Quốc gia năm 2017.

Cuốn sách hàm chứa nhiều giá trị khoa học là cơ sở khoa học cho việc trưng bày của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, cung cấp tài liệu tin cậy cho việc biên soạn lịch sử, địa chí của tỉnh. Đây là kết quả của sự hợp tác nghiên cứu nhiều năm giữa Viện Khảo cổ học và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.
Nội dung cuốn sách trình bày những phát hiện khảo cổ học tiền sử tại di chỉ Hang Ốc chia làm 2 chương:

Chương 1: Di chỉ Hang Ốc tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Trong chương giới thiệu tổng quan về địa lý, địa hình, khí hậu, lịch sử nghiên cứu của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, quá trình phát hiện di chỉ Hang Ốc.
Chương 2: Những phát hiện khảo cổ học tại Hang Ốc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên  bao gồm giới thiệu di tích, di vật và đưa ra kết luận ban đầu về Hang Ốc.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3079524
Số người đang online: 6