Nhà Mạc và thời đại nhà Mạc hơn 20 năm nghiên cứu và nhận thức

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 14x20,5cm
Số trang: 175
Cuốn sách NHÀ MẠC VÀ THỜI ĐẠI NHÀ MẠC, HƠN HAI MƯƠI NĂM NGHIÊN CỨU VÀ NHẬN THỨC” của PGS.TS Trần Thị Vinh cung cấp cho người đọc một bức tranh tổng quát về con đường dẫn đến v
iệc nhìn nhận, đánh giá lại nhà Mạc và những nhận thức về nhà Mạc hiện nay qua hơn hai mươi năm thảo luận và nghiên cứu. Cuốn sách hết sức bổ ích cho mọi người muốn tìm hiểu về thời kỳ nhà Mạc, một thời kỳ nhiều biến động về lịch sử và cũng nhiều uẩn khúc về nhận thức
Cuốn sách được chia làm 3 phần:
Phần thứ nhất: Tổng quan tình hình nghiên cứu về nhà Mạc và thời đại nhà Mạc - Hơn một phần tư thế kỷ nhận thức lại, nhận thức mới và tiếp tục nhận thức.
Phần thứ hai: Vương triều Mạc (1527-1529) và công cuộc xây dựng đất nước thời Mạc. 
Phần thứ ba: Phụ lục
 
Nội dung cuốn sách hầu hết đều là những kết quả nghiên cứu từ nhiều năm qua, nhưng đến nay đã được kiểm chứng bằng thành tựu nghiên cứu và nhận thức của giới sử học đương đại qua hơn một phần tư thế kỷ nên tác giả chỉ bổ sung, chỉnh sửa đôi chỗ cho phù hợp với hiện tại, còn về quan điểm thì cơ bản vẫn giữ nguyên.
 
Riêng phần thứ nhất (Tổng quan tình hình nghiên cứu), tác giải có bổ sung nhiều hơn, vì nội dung phần viết đã được công bố 3 lần ở những thời điểm khác nhau và mỗi lần đều được cập nhật những nghiên cứu và nhân thức mới.
 
Cuối phần nội dung, cuốn sách còn đăng tải thêm một số hình ảnh về các cuộc hội thảo, các buổi lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ về nhà Mạc và một số hình ảnh tiêu biểu về kiến trúc, mỹ thuật thời Mạc...
 
Ngoài hai phần nội dung chính, cuốn sách còn có phần Phụ lục để giúp cho những người quan tâm, nghiên cứu về nhà Mạc tiện tra cứu và sử dụng khi cần thiết, gồm có:
 
1. Niên biểu các đời vua nhà Mạc theo thư tịch Việt Nam.
2. Danh mục các khoa thi Tiến sĩ tổ chức dưới triều Mạc.
3. Danh sách các vị đỗ Trạng nguyên tại các khoa thi do triều Mạc tổ chức.
4. Thư mục nghiên cứu về Nhà Mạc và các thời đại nhà Mạc.
 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2830513
Số người đang online: 8