Nghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam năm 2013

Nhằm mục tiêu cung cấp những nền tảng kiến thức về đối tượng quan trọng này, Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á đã xây dựng chương trình Nghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam, góp phần tìm hiểu rõ hơn về đất nước, con người và xã hội Ấn Độ. Chương trình này cũng nhằm góp phần vào việc hiện thực hóa các tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo hai nước về thúc đẩy đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ.

Cuốn sách Nghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam năm 2013 do tác giả Ngô Xuân Bình (chủ biên) thuộc Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á là cuốn sách tập hợp những bài nghiên cứu của các học giả Việt Nam trong năm 2013 về Ấn Độ và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực.

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 4 phần:

Phần một sẽ tập trung vào những vấn đề “Kinh tế và hội nhập” với các nghiên cứu về vấn đề kinh tế của Ấn Độ, quan hệ kinh tế của Ấn Độ với một số nước và những liên quan đến Việt Nam;

Phần hai sẽ tập trung vào những vấn đề “Chính trị và an ninh” với các nghiên cứu về Hiến pháp Ấn Độ và sự biến đổi tư tưởng chính trị ở Ấn Độ

Phần ba sẽ tập trung vào những vấn đề “văn hóa - xã hội” ở Ấn Độ với những bài viết đa dạng từ sự ảnh hưởng về văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ cho đến những vấn đề môi trường sống và giáo dục,

Và phần cuối cùng sẽ tập trung vào “Quan hệ Ấn Độ với các nước và Việt Nam”

Xin trân trọng giới thiệu!

Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3467746
Số người đang online: 7