Mỹ thuật đình làng Đồng Bằng Bắc bộ

- Tác giả: Nguyễn Văn Cương
- Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2006
-  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm
- Số trang: 310 tr
 
Làng và đình làng của người Việt đã có rất nhiều người thuộc nhiều ngành, nhiều thế hệ nghiên cứu và khai thác các giá trị văn hóa. Cuốn sách Mỹ thuật đình làng đồng bằng Bắc bộ giới thiệu đến độc giả về nguồn gốc cái đình, chức năng của đình, về nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc đình làng ở Bắc bộ ...
Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:
Chương 1: Đình làng và văn hóa làng Đồng bằng Bắc bộ: Chương này nêu 2 vấn đề: Một là yếu tố làm mên diện mạo văn hóa làng đồng bằng Bắc bộ; Hai là Đình là - nguồn gốc và chức năng.
Chương 2: Mỹ thuật đình làng - sự hiện hữu của tư duy và thẩm mỹ dân tộc gồm 3 vấn đề: kiến trúc, điêu khắc, tranh vẽ ở đình làng
Chương 3: Mỹ thuật đình làng nhìn từ văn hóa. Trong chương nêu tâm thức phồn thực và ngôi đình làng, mỹ thuật đình làng Bắc bộ từ cái nhìn sinh thái - nhân văn, ý nghĩa và biểu tượng của những mô típ trang trí trong điêu khắc đình làng.
Chương 4: Kế thừa và phát huy di sản mỹ thuật Đình làng: Mỹ thuật đình làng phản ánh bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn và phát huy di sản mỹ thuật đình làng.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Gustave Dumoutier, Nguyễn Văn Trường dịch - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 200 tr
- Tác giả: Đặng Văn Thắng - Nxb: Đại học Quốc gia TP.HCM - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 338 tr
- Tác giả: Bùi Chí Hoàng , Trần Việt Phường, Nguyễn Quốc Mạnh - Nxb: Cần Thơ - 2019 -  Khổ sách: 17 x 24 cm - Số trang: 196 tr
- Tác giả: Hà Văn Thùy - Nxb: Hồng Đức - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 279 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Ân - Nxb: Đồng Nai - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 497 tr
- Tác giả: Jules Sivestre (Dịch: Phan Tín Dụng) - Nxb: Đà Nẵng - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Đỗ Thị Thùy Lan - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 482 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đại học Quốc gia - TP.HCM -  Khổ sách: 20 x 28 cm - Số trang: 968 tr
- Tác giả: PGS.TS.Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 27 x 30 cm - Số trang: 571 tr  

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4487389
Số người đang online: 5