Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên

- Tác giả: TS. Lê Anh Vũ (Viện phát triển bền vững vùng)
- Nxb: Khoa học xã hội
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 334tr
- Năm xuất bản: 2017
 
Cuốn sách Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên là kết quả nghiên cứu của TS Lê Anh Vũ cùng một số cán bộ của Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng trên cơ sở thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khoa học cùng tên. Cuốn sách biên soạn trên cơ sở xử lý và phân tích nhiều nguồn tư liệu khác nhau, bao gồm tài liệu đã công bố, tài liệu đã thống kê của trung ương và địa phương, đặc biệt là tài liệu thực địa do tác giả thu thập tại 5 tỉnh Tây Nguyên.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Tác giả đưa ra các khái niệm cơ bản và một số vấn đề lý thuyết về liên kết vùng, các nhân tố ảnh hưởng và kinh nghiệm thực tiễn về liên kết vùng.
Chương 2: Nêu thực trạng liên kết nội vùng Tây Nguyên: các yếu tố ảnh hưởng, lợi thế so sánh của vùng Tây Nguyên, liên kết kinh tế, liên kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, liên kết với các địa phương khác, đồng thời đánh giá hạn chế và nguyên nhân hạn chế.
Chương 3: Đưa ra quan điểm, giải pháp đẩy mạnh liên kết nội vùng Tây Nguyên đến năm 2020.
Xin trân trọng giới thiệu!!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Hoàng Anh Tuấn - Nxb: Hà Nội - 2019 - Số trang: 707 tr - Khổ sách: 16x24cm
Tác giả: Nguyễn Khắc Phục Xuất bản: Hà Nội :  Năm XB: 2019 Số trang: 602
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh (chủ biên) Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang: 824 Kích...
- Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc (cb) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 948tr
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 804 tr
- Tác giả: Nguyễn Duy Chính (dịch và chú giải) - Nxb: Hà Nội - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 1079 tr
- Tác giả: Phạm Hoàng Quân - Nxb: Văn hóa - văn nghệ - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 209 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Thanh Niên- 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 475 tr
- Tác giả: Minh Đường - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2010 -  Khổ sách: 19 x 27 cm - Số trang: 362 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4930634
Số người đang online: 5