Lý sơn - Sa Huỳnh - Diện mạo một công viên địa chất toàn cầu

 
- Năm xb: 2019
- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh
 
Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh (tiền thân là công viên địa chất Lý Sơn) được thành lập cuối năm 2015 với tư cách là một công viên cấp tỉnh. Trải qua quá trình nhiều năm xây dựng, đến nay diện mạo của một công viên địa chất toàn cầu đang từng bước định hình và phát triển.

Công viên có diện tích trên 4.600 km2, trong đó trên 2.000 km2 đất liề trải dài trên địa bàn của 9 huyện, thành phố, tích hợp những giá trị di sản địa chất kỳ thú, văn hóa đặc sắc và sinh học đa dạng, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch của miền đất Ấn - Trà.

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh sẽ được hoàn chỉnh và đệ trình lên Unesco vào cuối tháng 11 năm 2019 để xem xét công nhận là công viên địa chất toàn cầu.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 795 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 379 tr
- Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ - Nxb: Sân Khấu - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 231 tr
​- Tác giả: Vũ Hồng Nhi - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3966105
Số người đang online: 2