Lý sơn - Sa Huỳnh - Diện mạo một công viên địa chất toàn cầu

 
- Năm xb: 2019
- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh
 
Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh (tiền thân là công viên địa chất Lý Sơn) được thành lập cuối năm 2015 với tư cách là một công viên cấp tỉnh. Trải qua quá trình nhiều năm xây dựng, đến nay diện mạo của một công viên địa chất toàn cầu đang từng bước định hình và phát triển.

Công viên có diện tích trên 4.600 km2, trong đó trên 2.000 km2 đất liề trải dài trên địa bàn của 9 huyện, thành phố, tích hợp những giá trị di sản địa chất kỳ thú, văn hóa đặc sắc và sinh học đa dạng, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch của miền đất Ấn - Trà.

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh sẽ được hoàn chỉnh và đệ trình lên Unesco vào cuối tháng 11 năm 2019 để xem xét công nhận là công viên địa chất toàn cầu.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc (cb) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 948tr
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 804 tr
- Tác giả: Nguyễn Duy Chính (dịch và chú giải) - Nxb: Hà Nội - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 1079 tr
- Tác giả: Phạm Hoàng Quân - Nxb: Văn hóa - văn nghệ - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 209 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Thanh Niên- 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 475 tr
- Tác giả: Minh Đường - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2010 -  Khổ sách: 19 x 27 cm - Số trang: 362 tr
- Tác giả: Võ Sĩ Khải - Nxb: Khoa học xã hội-2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 307 tr
- Tác giả: Trần Thuận - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 343 tr
- Tác giả: Phan Huy Lê - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16x24cm - Số trang: 1031tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4862983
Số người đang online: 5