Lịch sử văn minh và các triều đại Trung Quốc

- Tác giả: Dương Ngọc Dũng, Lê Anh Minh
- Nxb: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
-  Khổ sách: 19 x 27cm
- Số trang: 260tr
- Năm xuất bản: 2004

Cuốn sách sẽ cung cấp đầy đủ nhất về con người và đất nước Trung  Quốc, lịch sử các triều đại, văn minh, văn hóa, kiến trúc trung quốc v.v... bao gồm 3 phần và 15 chương, mỗi phần 5 chương.
Chương 1: Với tiêu đề là Thiên Hạ. Trong chương này tác giả cung cấp các thông tin về biên cương, lãnh hải, núi non sông nước, tài nguyên sinh thái, dân cư, tỉnh thành, giao thông ... của đất nước Trung Quốc.
Chương 2: Tiêu đề là Liên tục và chuyển biến. Phần này cuốn sách nói về các nước cổ, các nước có lãnh thổ, các vương quốc đầu tiên, thời phân tranh, các vương quốc thời trung cổ, sự di chuyển về phương Nam, những triều đại chinh phục nước khác, chế độ độc tài, đỉnh thịnh và suy thoái.
Chương 3: Vai trò của nhà nước. Phần này đề cập đến thiên tử, cung điện và triều đình, công lý và luật pháp, quân sự, cai trị đất nước như thế nào.
Chương 4:Đề cập đến vấn đề gia đình và xã hội như những mối ràng buộc phụ nữ trong xã hội, quan hôn tang tế, đời sống nông thôn, thành thị, thân hào nhân sĩ.
Chương 5. Bàn về sĩ nông công thương, định cư và nông nghiệp, công nghiệp, thương mại đường bộ và đường biển.
Phần 2. Đề cập đến Tín ngưỡng và nghi lễ. Gồm 5 chương tiếp theo giới thiệu về các đạo: nho giáo, đạo giáo, đạo phật, thiên địa thái hòa, thế giới ma quỷ và thần linh.
Phần 3: Sáng tạo và khám phá. Đề cập đến các lĩnh vực của Trung Quốc như y dược, khoa học kỹ thuật, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, kiến trúc.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Phụ nữ -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 626tr
- Tác giả: Lê Xuân Diệm, Vũ Kim Lộc - Nxb: Văn hóa dân tộc -  Khổ sách: 19 x 26cm - Số trang: 154tr
- Tác giả: Clio Whit Taker, Dịch: Trần Văn Huân - Nxb: Mỹ Thuật -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 126tr - Năm xuất bản: 2002
- Tác giả: Hồ Xuân Em và Hồ Anh Tuấn - Nxb: Đà Nẵng -  Khổ sách: 22 x 30cm - Số trang: 199tr - Năm xuất bản: 1999
- Tác giả: Brian M.fagan - Nxb: Mỹ Thuật -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 296tr - Năm xuất bản: 2003
- Tác giả: Rossemarie burgh Richard cowendish. Dịch: Phong Đảo - Nxb: Mỹ Thuật -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 239tr - Năm xuất bản: 2004
- Tác giả: Dương Ngọc Dũng, Lê Anh Minh - Nxb: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 260tr - Năm xuất bản: 2004

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2590255
Số người đang online: 11