Lịch sử và văn hóa tiếp cận đa chiều, liên ngành

- Tác giả: Nguyễn Văn Kim, Phạm Hồng Tung
- Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 623 tr
Cuôn sách Lịch sử và văn hóa tiếp cận đa chiều, liên ngành được xây dựng trên cơ sở của 25  chuyên luận mà các tác giả đã hoàn thành và công bố trong khoảng 10 năm gần đây.
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
Phần 1: Nhìn ra thế giới. Phần này gồm các chủ đề: Dấu ấn cổ sơ của các xã hội Đông Nam Á; Văn minh và đế chế - Nhìn lại con đường phát triển của các quốc gia Đông Á; Về cơ chế hai chính quyền cùng song song tồn tại trong lịch sử Việt Nam và Nhật Bản; Đông Á trước những biến chuyển của thế giới và nguy cơ xâm thực của chủ nghĩa tư bản phương Tây; Nhật Bản mở cửa - phân tích nội dung các bản “Hiệp ước bất bình đẳng” do Mạc phủ Edo ký với phương Tây; Nhật Bản - ba lần mở cửa, ba sự lựa chọn; Nhật Bản trong thế giới Đông Á: mấy suy nghĩ về đặc tính và con đường phát triển; Vấn đề dân tộc và phương thức hình dung về cộng đồng dân tộc trong những chuyển biến của thế giới.
Phần 2. Khám phá lịch sử Việt Nam gồm: Vấn đề “ngụy triều” và việc nghiên cứu, đánh giá, trình bày về thể chế quốc gia Việt Nam trong lịch sử dân tộc; Vấn đề dân tộc trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam; Biển Đông - vấn đề an ninh và hợp tác khu vực...
Phần 3: Văn hóa Việt Nam - hội nhập và tiếp biến. Gồm các chủ đề: Cộng đồng và ý thức cộng đồng - khái niệm, cách tiếp cận; Thử bàn về văn hóa cộng đồng; Nguồn lực tri thức - các mối liên hệ và sự phát triển kinh tế - xã hội; Chính sách văn hóa của nhà Minh với Đại Việt...
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng, Phạm Văn Triệu -Khổ: 16x24cm - Nxb: Khoa học xã hội - 2021 - Số trang: 596 tr - Hình thức bìa: bìa mềm
- Tác giả: PGS.TS Vũ Duy Mền (chủ biên) - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Khổ: 16 x 24cm - Số trang: 616 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Paul Doumer, toàn quyền Đông Dương (1897-1902) - Người dịch: Lưu Đình Tuân, Hiệu Constant, Lê Đình Chi, Hoàng Long, Vũ Thúy. - Nxb: Thế...
- Tác giả: Cao Tự Thanh - Nxb: Văn hóa - Nghệ thuật  TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 392 tr
- Tác giả: Le’opold Michel Cadière Edmond Gras - Người dịch: Nguyễn Thanh Hằng - Nxb: Thế Giới - 2020 -  Khổ sách: 17 x 25 cm - Số trang:...
- Tác giả: Nguyễn Văn Kim, Phạm Hồng Tung - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 623 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kim, Phạm Hồng Tung - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 623 tr
- Tác giả: Lâm Mỹ Dung, Đặng Hồng Sơn - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 757 tr  
- Tác giả: Phan Huy Lê - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 411 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4818697
Số người đang online: 12