Lịch sử Hải Phòng

Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2021
Kích thước: 16 x 24cm
Lịch sử Hải Phòng là bộ sách thông sử, trình bày có hệ thống toàn bộ lịch sử Hải Phòng gần 2 vạn năm kể từ khi có dấu tích của con người xuất hiện cho đến năm 2020. Bộ sách bao gồm 4 tập: 
Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 938
Tập 2: Từ năm 938 đến năm 1888
Tập 3: Từ năm 1888 đến năm 1955
Tập 4: Từ năm 1955 đến năm 2020
        Với 4 tập sách với gần 2000 trang cùng nhiều hình ảnh minh họa, hình thức đẹp, nội dung sâu sắc, ý nghĩa, bộ sách thật sự làm nổi bật và phản ánh khá đầy đủ, khách quan, chân thực giá trị lịch sử đặc sắc của thành phố cảng. 
      Sách có giá trị phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, khơi dậy niềm tự hào, mong muốn phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ người Hải Phòng nói riêng, người Việt Nam nói chung trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đóng góp nguồn tư liệu quý vào lịch sử Việt Nam
Trân trọng giới thiệu

Thông báo

Thư viện

Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x 24 cm Số trang: 395
Nhà xuất bản: Nxb Đại học sư phạm Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 390tr
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nhà xuất bản: Tỉnh ủy Hà Giang Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 24cm
Tác giả: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín Nhà xuất bản: Nxb Kim Đồng Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: ...
Tác giả: Hoàng Quốc Hải Nhà xuất bản: Nxb Phụ nữ Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5x23,2 cm Số trang: 507tr  
Tác giả: Nguyễn Thị Hậu Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 263tr
Nhà xuất bản: Nxb KHXH Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 15,5x23 cm Số trang: 299tr
Tác giả: Hoàng Văn Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: 141tr
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nhà xuất bản: Hà Nội - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24 cm - Số trang: 872

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 6003196
Số người đang online: 12