Lễ hội cổ truyền của người Việt: cấu trúc và thành tố

Năm 2000, khi cùng một số đồng nghiệp ở Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật làm cuốn sách về Kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam, viết “Tổng quan về kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam”, tác giả Nguyễn Chí Bền đã trình bày một quan niệm của mình về lễ hội cổ truyền từ góc nhìn thành tố của loại hình này. Khi đó, Nguyễn Chí Bền cho rằng, lễ hội cổ truyền là một thực thể gồm các thành tố: nhân vật thờ, trò diễn, các vật dâng cúng và nghi thức thờ cúng. Và từ đó, tác giả đã tìm đọc những công trình có liên quan để giải quyết vấn đề đã theo đuổi nhiều năm, và cuốn sách Lễ hội cổ truyền của người Việt: cấu trúc và thành tố đã giải quyết những suy nghĩ, băn khoăn đó của tác giả. 

Nội dung cuốn sách ngoài mở đầu, kết luận, phụ lục thống kê, gồm 8 chương:
Chương 1: Lịch sử sưu tầm, nghiên cứu lễ hội cổ truyền của người Việt
Chương 2: Chủ/ khách thể của lễ hội cổ truyền của người Việt
Chương 3: Cấu trúc lễ hội cổ truyền của người Việt
Chương 4: Nhân vật phụng thờ trong lễ hội cổ truyền của người Việt
Chương 5: Các thành tố hiện hữu trong lễ hội cổ truyền của người Việt
Chương 6: Các thành tố tàng ẩn nhưng hiện hữu trong thời gian thiêng
Chương 7: Quan hệ giữa các thành tố trong cấu trúc của lễ hội cổ truyền của người Việt.
Chương 8: Từ nghiên cứu cấu trúc đến bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội cổ truyền trong xã hội đương đại.

Xin trân trọng giới thiệu!

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  
Viện Khảo cổ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Khảo cổ học cùng toàn thể quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu tới dự buổi Tọa đàm khoa học: "...
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 259 tr + 151tr phụ lục (bản ảnh và bản vẽ)
- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko - Nxb: Khoa học xã hội - 2016 -  Khổ sách: 14 x 26 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4147235
Số người đang online: 8