Lam Kinh - Khám phá từ lòng đất

Cuốn sách Lam Kinh - Khám phá từ lòng đất của TS. Nguyễn Văn Đoàn (Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia) được hình thành từ luận án tiến sĩ của tác giả, tuy nhiên đã được bổ sung, cập nhật thêm những phát hiện mới từ khu di tích Lam Kinh.
 
Khu di tích Lam Kinh, nơi phát tích của nhà Hậu Lê, nơi phát sinh cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có quan hệ với nhiều vùng di tích khác (Như Áng, Thủy Chú, Mục Sơn, các vùng Mường - Kinh của miền núi và miền trung du, hạ du xứ Thanh và cả nước (Nghệ Tĩnh, Hòa Bình, Phú Thọ, Thăng Long …). TS. Nguyễn Văn Đoàn đã trực tiếp tham gia khai quật khu vực này, tự mình thu lượm tư liệu, chỉnh lý, phân loại cứ liệu, phân tích, nghiên cứu dữ liệu cả ở trên điền dã và ở trong Labo, tiếp cận liên ngành với các tư liệu khác (tư liệu văn khắc, văn tự, địa lý, bản đồ) để rút ra những nhận xét về chức năng của từng đơn nguyên trong quần thể kiến trúc Lam Kinh/ Lam Sơn, đặc trưng các di tích, di vật và vấn đề niên đại của chúng.
 
 
Nội dung chi tiết của cuốn sách được chia làm 3 phần:
Phần thứ nhất: Lam Kinh trong không gian và thời gian. Ở phần này cuốn sách giới thiệu về địa lý tự nhiên vùng đất xứ Thanh và vùng đất Lam Sơn - Lam Kinh, nêu quá trình hình thành và xây dựng Lam Kinh.
 
Phần thứ hai với tên gọi: Lam Kinh - Khám phá từ lòng đất. Đây là phần nội dung chính của cuốn sách. Tác giả nêu quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về Lam Kinh của các học giả nước ngoài cũng như Việt Nam từ 1954 đến nay; Hệ thống di tích, di vật, niên đại, diễn biến và quá trình tồn tại của khu trung tâm Lam Kinh trong lịch sử.

Phần thứ ba. Tác giả đã đặt khu di tích Lam Kinh trong bối cảnh quan hệ với các di tích thời Hậu Lê, ở xứ Thanh, ở Thăng Long - Hà Nội và các di tích thuộc các thời kỳ quân chủ Việt Nam khác.
Ngoài phần nội dung chính cuốn sách còn kèm theo phụ lục bản vẽ, bản dập, bản ảnh (ảnh màu sắc nét) và tóm tắt bằng tiếng Anh.
Trân trọng giới thiệu!
 
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3467772
Số người đang online: 5