Kỷ yếu tọa đàm làng xã Việt Nam và Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập

- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko
- Nxb: Khoa học xã hội - 2016
-  Khổ sách: 14 x 26 cm
- Số trang: 255 tr

Làng xã Việt nam và Đông Nam Á là đơn vị cư trú và là tổ chức xã hội truyền thống của cộng đồng cư dân ở khu vực nông thôn, trong các vùng đồng bằng, miền núi, ven biển và hải đảo. Đặc điểm nổi bật của làng xã Việt Nam và Đông Nam Á là vừa có tính cộng đồng và vừa có tính tự quản. Tuy nhiên, làng xã Việt Nam và Đông Nam Á cũng có nhiều biến đổi qua thời gian, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay.
Ở Việt Nam, về đại thể được phân làm ba miền (Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ) với sáu vùng (Đồng bằng sông Hồng, Trung du và Miền núi Bắc bộ, Duyên hải Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long). Làng xã tại mỗi vùng miền trên đây hàm chứa trong đó cái chung của làng xã Việt Nam và nét riêng của làng xã mỗi vùng miền.
Tọa đàm “Làng xã Việt Nam và Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập” do Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto đồng tổ chức.
Cuốn sách gồm nhiều bài viết của nhiều học giả, nhà nghiên cứu khác nhau về chủ đề làng xã Việt Nam và Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập.
 Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  
Viện Khảo cổ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Khảo cổ học cùng toàn thể quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu tới dự buổi Tọa đàm khoa học: "...
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 259 tr + 151tr phụ lục (bản ảnh và bản vẽ)
- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko - Nxb: Khoa học xã hội - 2016 -  Khổ sách: 14 x 26 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4149908
Số người đang online: 5