Kỷ yếu tọa đàm làng xã Việt Nam và Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập

- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko
- Nxb: Khoa học xã hội - 2016
-  Khổ sách: 14 x 26 cm
- Số trang: 255 tr

Làng xã Việt nam và Đông Nam Á là đơn vị cư trú và là tổ chức xã hội truyền thống của cộng đồng cư dân ở khu vực nông thôn, trong các vùng đồng bằng, miền núi, ven biển và hải đảo. Đặc điểm nổi bật của làng xã Việt Nam và Đông Nam Á là vừa có tính cộng đồng và vừa có tính tự quản. Tuy nhiên, làng xã Việt Nam và Đông Nam Á cũng có nhiều biến đổi qua thời gian, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay.
Ở Việt Nam, về đại thể được phân làm ba miền (Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ) với sáu vùng (Đồng bằng sông Hồng, Trung du và Miền núi Bắc bộ, Duyên hải Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long). Làng xã tại mỗi vùng miền trên đây hàm chứa trong đó cái chung của làng xã Việt Nam và nét riêng của làng xã mỗi vùng miền.
Tọa đàm “Làng xã Việt Nam và Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập” do Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto đồng tổ chức.
Cuốn sách gồm nhiều bài viết của nhiều học giả, nhà nghiên cứu khác nhau về chủ đề làng xã Việt Nam và Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập.
 Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Ngô Văn Doanh - Nxb: Hội nhà văn - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 421 tr
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Nxb: Thế Giới - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 250 tr
- Tác giả: Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 334 tr
- Tác giả: Lê Trung Hoa - Nxb: Khoa học xã hội - 2015 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 535 tr
- Tác giả: Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa - Nxb: Thế Giới - 2016 -  Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa - Nxb: Thanh Niên - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 116 tr
- Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Anh Thư - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 263 tr
Tác giả: Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương, Trần Hoài, Đoàn Thị Tuyến Năm xuất bản: 2019 Số trang: 476
- Tác giả: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 - Khổ sách: 19x27 cm - Số trang: 726 trang  

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4264551
Số người đang online: 11