KIẾN TRÚC THỜI LÝ: TƯ LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU

Nhà Lý là triều đại đặt nền móng cho việc hoàn thiện các thể chế, tạo tiền đề cho sự phát triển của nhà nước phong kiến ở các giai đoạn sau trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó nổi bật là thành tựu về việc xây dựng các công trình kiến trúc. Dựa vào 3 nguồn tư liệu chính là tư liệu thư tịch cổ, văn bia và đặc biệt là khảo cổ học, bài viết đã đưa ra một số nhận định về kiến trúc thời Lý:
- Các công trình kiến trúc thời Lý đa dạng về loại hình, trong đó nổi bật lên 2 loại hình di tích chính: di tích kiến trúc cung điện và di tích kiến trúc chùa – tháp.
- Kỹ thuật xây dựng là một thành tựu nổi bật trong xây dựng kiến trúc thời Lý. Đặc sắc nhất là kỹ thuật ghép nối, kết hợp nhiều loại vật liệu khác nhau trên một công trình nhằm tăng độ bền vững, mỹ thuật của công trình.
- Vật liệu xây dựng kiến trúc thời Lý hết sức đa dạng, với nhiều loại được kết hợp với nhau: đá, gạch, sỏi, đất sét, sành, bao nung, gỗ và mang tính phố biến ở mọi công trình kiến trúc. Ngoài những vật liệu mang tính chất cung đình, còn có các vật liệu mang tính địa phương và tận dụng từ tự nhiên.
(Khảo cổ học, số 5/2020)

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: PGS.TS. Trình Năng Chung (chủ biên) - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 570 trang - Hình thức bìa: bìa cứng
- Tác giả: Đặng Việt Thủy, Giang Tuyết Minh - Nxb: Quân đội nhân dân - 2009 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 363 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Cương - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2006 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 310 tr
- Tác giả: Đặng Phúc Tinh - Hoàng Lan - Nxb: Thế Giới -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 238 tr
Sách Mộ cổ Nam Bộ của PGS. TS. Phạm Đức Mạnh (Giảng viên cao cấp Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Hồ Tiến Duật - Nxb: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 441 tr
Bộ sách do Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc tổ chức bản thảo, biên soạn nội dung...
- Tác giả: Ngô Văn Doanh - Nxb: Hội nhà văn - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 421 tr
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Nxb: Thế Giới - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 250 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4327923
Số người đang online: 3