KIẾN TRÚC THỜI LÝ: TƯ LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU

Nhà Lý là triều đại đặt nền móng cho việc hoàn thiện các thể chế, tạo tiền đề cho sự phát triển của nhà nước phong kiến ở các giai đoạn sau trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó nổi bật là thành tựu về việc xây dựng các công trình kiến trúc. Dựa vào 3 nguồn tư liệu chính là tư liệu thư tịch cổ, văn bia và đặc biệt là khảo cổ học, bài viết đã đưa ra một số nhận định về kiến trúc thời Lý:
- Các công trình kiến trúc thời Lý đa dạng về loại hình, trong đó nổi bật lên 2 loại hình di tích chính: di tích kiến trúc cung điện và di tích kiến trúc chùa – tháp.
- Kỹ thuật xây dựng là một thành tựu nổi bật trong xây dựng kiến trúc thời Lý. Đặc sắc nhất là kỹ thuật ghép nối, kết hợp nhiều loại vật liệu khác nhau trên một công trình nhằm tăng độ bền vững, mỹ thuật của công trình.
- Vật liệu xây dựng kiến trúc thời Lý hết sức đa dạng, với nhiều loại được kết hợp với nhau: đá, gạch, sỏi, đất sét, sành, bao nung, gỗ và mang tính phố biến ở mọi công trình kiến trúc. Ngoài những vật liệu mang tính chất cung đình, còn có các vật liệu mang tính địa phương và tận dụng từ tự nhiên.
(Khảo cổ học, số 5/2020)

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Gustave Dumoutier, Nguyễn Văn Trường dịch - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 200 tr
- Tác giả: Đặng Văn Thắng - Nxb: Đại học Quốc gia TP.HCM - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 338 tr
- Tác giả: Bùi Chí Hoàng , Trần Việt Phường, Nguyễn Quốc Mạnh - Nxb: Cần Thơ - 2019 -  Khổ sách: 17 x 24 cm - Số trang: 196 tr
- Tác giả: Hà Văn Thùy - Nxb: Hồng Đức - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 279 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Ân - Nxb: Đồng Nai - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 497 tr
- Tác giả: Jules Sivestre (Dịch: Phan Tín Dụng) - Nxb: Đà Nẵng - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Đỗ Thị Thùy Lan - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 482 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đại học Quốc gia - TP.HCM -  Khổ sách: 20 x 28 cm - Số trang: 968 tr
- Tác giả: PGS.TS.Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 27 x 30 cm - Số trang: 571 tr  

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4487464
Số người đang online: 5